Tin kinh tế

Hội Nông dân xã Quang Yên hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế

Trong thời gian qua, Hội Nông dân xã Quang Yên đã tích cực tuyên truyền, vận động nông dân thi đua đẩy mạnh sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân; thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển kinh tế để người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.

 

 

Hội Nông dân xã Quang Yên hiện có 1.670 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 11 chi hội. Để giúp hội viên phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, Hội đã tăng cường các dịch vụ hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất như: Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong xã mở các lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; vận động hội viên trồng các loại cây, con là đặc sản thế mạnh của địa phương. Đồng thời, quản lý tốt nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân và nhận ủy thác với các ngân hàng để cho hội viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình; ưu tiên các hộ hội viên có phương án sử dụng vốn đúng mục đích, cũng như thường xuyên kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng vốn vay của các hộ. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đã đứng ra tín chấp cho gần 90 hội viên vay các loại vốn để phát triển chăn nuôi, sản xuất, nâng tổng số dư nợ của hội đến nay lên hơn 2,6 tỷ đồng.  Từ nguồn vốn vay này, nhiều hộ gia đình đã sử dụng vào sản xuất kinh doanh đúng mục đích, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn xã hiện nay đang được phục hồi sau ảnh hưởng của dịch bệnh. Đã có một số mô hình chăn nuôi đem lại gia strị kinh tế cao như mô hình chăn nuôi gà thịt, nuôi bò sinh sản...

Ngay từ đầu năm, hội đã phát động phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết gúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thu hút trên 600 hội viên tham gia. Bên cạnh đó, Hội đăng ký 27 tấn phân bón trả chậm hỗ trợ hội viên phát triển nông nghiệp.

Với sự nỗ lực giúp hội viên phát triển kinh tế của Hội Nông dân xã Quang Yên, đã tạo ra những mô hình sản xuất hiệu quả; nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất sản xuất. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình hội viên đã từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Bằng nhiều biện pháp giúp đỡ thiết thực, hiệu quả, mỗi năm Hội Nông dân xã Quang Yên đã giúp đỡ được nhiều hội viên thoát nghèo. Qua đó, không chỉ nâng cao đời sống hội viên, giảm tỷ lệ hộ nghèo mà còn góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Nông dân xã Quang Yên sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và các tổ chức đoàn thể ở xã đẩy mạnh hoạt động dạy nghề, hỗ trợ vay vốn, xây dựng mô hình phát triển kinh tế. Từ đó, tạo cơ hội giúp hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn phấn đấu vươn lên thoát nghèo.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 16/07/2020