Thời sự tổng hợp

Ngân hàng CSXH huyện Sông Lô- cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động

Là Ngân hàng có đối tượng phục vụ là người nghèo và các đối tượng chính sách, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Sông Lô đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa vốn tín dụng đến các đối tượng thụ hưởng nhanh nhất. Một trong những giải pháp hàng đầu đó là cải cách thủ tục hành chính, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động của Ngân hàng.

Ngân hàng CSXH huyện Sông Lô đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàngCSXH Việt Nam và Ngân hàng CSXH tỉnh, nhanh chóng triển khai công tác cải cách hành chính (CCHC) đến tất cả cán bộ trong cơ quan. Đẩy mạnh thực hiện các quy định tại Quyết định số 5651/QĐ-NHCS ngày 28/12/2016 của NHCSXH Việt Nam. Ngay sau khi Tổng giám đốc NHCSXH ban hành bộ thủ tục giải quyết công việc, Ngân hàng CSXH Sông Lô đã lựa chọn 126 thủ tục, gồm 80 thủ tục thuộc lĩnh vực tín dụng, 46 thủ tục lĩnh vực khác để công khai tại trụ sở ngân hàng và UBND các xã, thị trấn. Các thủ tục đã được công khai như: Thủ tục thành lập tổ tiết kiệm và vay vốn; thủ tục xác nhận danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn; thủ tục cấp sao sổ vay vốn; thay đổi chứng minh thư nhân dân của khách hàng; thủ tục xử lý rủi ro đối với khách hàng là cá nhân các chương trình tín dụng hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, xuất khẩu lao động, học sinh sinh viên; thủ tục thu chi tiền mặt; mở tài khoản tiền gửi…

Tại 17 điểm giao dịch, Ngân hàng CSXH huyện đặt hòm thư góp ý, công bố hòm thư điện tử và số điện thoại đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận giải quyết phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức có liên quan. Các cán bộ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết công việc với người dân thường xuyên được tập huấn, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân, không sách nhiễu nhân dân.

Bên cạnh đó NHCSXH Sông Lô luôn xác định công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, cũng như thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục tín dụng chính sách nhanh nhất. Để tăng cường ứng dụng CNTT cải cách môi trường làm việc, Ngân hàng CSXH Sông Lô đã đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ hiện đại trong thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng, qua đó giảm thiểu tối đa các giấy tờ, thủ tục cho người dân và doanh nghiệp.

Với đặc thù đối tượng phục vụ của Ngân hàng CSXH là hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, vì vậy Ngân hàng CSXH huyện đã triển khai mạng lưới rộng khắp gồm 17 điểm giao dịch tại tất cả các xã, thị trấn, với 257 tổ tiết kiệm vay vốn ở 146 thôn dân cư. Các khách hàng được Ngân hàng CSXH huyện phục vụ giao dịch vào ngày cố định tại xã, chỉ phải nộp lãi thông qua Tổ trưởng tổ TKVV ngay tại địa bàn cư trú, giảm thiểu chi phí và thời gian đi lại. Mô hình Điểm giao dịch xã của NHCSXH tại trụ sở UBND xã là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nghèo được tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Với sự nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, trung bình mỗi năm Ngân hàng CSXH huyện Sông Lô tiếp nhận khoảng 6000 lượt hồ sơ thủ tục của người dân. Các hồ sơ được cán bộ ngân hàng tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đảm bảo tuân thủ các quy định của NHCSXH về trình tự, thời gian giải quyết. Chính vì vậy đơn vị chưa tiếp nhận được phản ánh, kiến nghị nào về việc chậm trễ trong giải quyết thủ tục, cũng như việc cán bộ NHCSXH hách dịch, sách nhiễu gây phiền hà cho tổ chức cá nhân khi thực hiện thủ tục tại đơn vị.

Trong giai đoạn từ 2016 đến nay, NHCSXH Sông Lô thường xuyên rà soát các quy định về thủ tục đối với khách hàng để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan; cải tiến quy trình nghiệp vụ, bãi bỏ các thủ tục không cần thiết, nhưng vẫn đảm bảo hợp lệ, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng. Ngân hàng CSXH đã ban hành 6 văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản quy định về thủ tục, thực thi đơn giản hóa 90% thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết; cắt giảm được hơn 30% chi phí thực hiện thủ tục cho người dân. 121 thủ tục được chuẩn hóa bộ phận cấu thành thủ tục, nhất là chuẩn hóa thời hạn giải quyết thủ tục; sửa đổi bổ sung 8 thủ tục, thay thế 10 thủ tục, hủy bỏ 26 thủ tục.Ban hành các văn bản sửa đổi, bổ sung các quy định về thủ tục của NH CSXH để thực thi phương án đơn giản hóa 11 thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết.

Nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới trong khâu giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thuộc diện thụ hưởng nguồn vốn vay theo quy định của nhà nước. Tổng dư nợ trên toàn huyện tính đến hết tháng 6/2020 đạt trên 300 tỷ đồng, tăng trên 19 tỷ đồng, tốc độ tăng 6,67%, so với đầu năm tăng 28 tỷ đồng và tăng hơn 10 % so với cùng kỳ. Hiện đang có trên 9.000 hộ được vay vay vốn (chiếm 40% số hộ trên địa bàn). Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2020 là 74 tỷ đồng (đạt 110% so với cùng kỳ) với hơn 2.200 lượt hộ được vay vốn. Trong đó, gần 400 lượt hộ vay vốn đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo với số tiền 25 tỷ đồng; hơn 1.200 lượt hộ vay vốn nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn với số tiền 24 tỷ đồng; hơn 600 lượt hộ vay vốn giải quyết việc làm số tiền 20 tỷ đồng, 15 người vay vốn đi xuất khẩu lao động với số tiền 1,5 tỷ đồng.

Nguồn vốn giải ngân tập trung vào một số chương trình như: Cho vay sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập gồm các chương trình hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo; giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; cho vay phục vụ những nhu cầu thiết yếu, cấp thiết đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số; cho vay để nâng cao chất lượng cuộc sống (chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường); cho vay đào tạo nghề, học sinh sinh viên …

Nhờ tiếp cận được với nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội, trong thời gian qua đã có hàng nghìn đối tượng tại 17 xã và thị trấn trong huyện có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất, vượt qua khó khăn, làm ăn có lãi, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương./.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 06/07/2020