Thời sự tổng hợp

Hội Nông dân tập huấn công tác phòng chống lao cho hội viên cơ sở

Sáng ngày 8/7, Hội Nông dân huyện Sông Lô phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống lao cho cán bộ hội viên xã Đồng Thịnh. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Hội Nông dân huyện, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Vĩnh Phúc, lãnh đạo Đảng ủy xã, trưởng các đoàn thể và Ban Chấp hành Hội Nông dân, chi hội trưởng Hội Nông dân xã.

 

 

Trong buổi sáng, các đại biểu được đã được thông tin về tình hình bệnh lao trên địa bàn tỉnh và huyện; phổ biến các kiến thức về bệnh lao như: những dấu hiệu nghi mắc bệnh lao, nguyên nhân và biện pháp điều trị bệnh lao, cách phát hiện sớm người nghi mắc lao, biện pháp tư vấn và hỗ trợ người mắc lao; nhiệm vụ của các cấp hội đối với công tác phòng chống bệnh lao ở cơ sở.

Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống bệnh lao cho cán bộ hội nông dân cơ sở, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chủ động phòng chống bệnh lao.

Hà Minh

Ngày đăng: 08/07/2020