Thời sự tổng hợp

Chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở xã Hải Lựu

Xác định công nghiệp, tiểu thủ công có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, xã Hải Lựu (huyện Sông Lô) đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất phát triển. Từ đó, góp một phần không nhỏ trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã Hải Lựu chủ yếu tập trung ở các lĩnh vực: Khai thác và chế tác đá mỹ nghệ, đá xây dựng; khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ nguyên liệu, gỗ mỹ nghệ, may gia công, cơ khí, thi công xây dựng…

Hiện nay toàn xã có 256 tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp trong đó có 11 doanh nghiệp, 3 hợp tác xã và 243 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, thu hút trên 400 lao động thường xuyên.Bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu xuất khẩu lao động, hiện nay xã có tổng số  gần 500 lao động đang làm việc tại nước ngoài, số lao động chuyển từ lao động nông nghiệp sang làm việc tại các công ty trong nước trên 1.000 lao động, đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển KT-XH của địa phương.

Toàn xã có hơn 200 hộ làm nghề chế tác đá xây dựng và đá mỹ nghệ. Đây là nghề truyền thống có từ lâu đời của người dân địa phương.Nghề chế tác đá phát triển giúp giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho người dân.

Từ năm 2015 đến năm 2020, tổng giá trị thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp, lao động công nghiệp và xuất khẩu lao động trên địa bàn Hải Lựu ước tính trên 844tỷ  đồng, chiếm hơn 65% tỷ trọng. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2020, giá trị thu nhập từ sản xuất tiểu thủ công nghiệp của xã Hải Lựu ước tính trên 24 tỷ đồng.

Trong những năm gần đây, để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xã Hải Lựu đã tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ theo hướng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tạo nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Nhằm giúp người dân có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế, các đoàn thể trong xã đứng ra tín chấp cho người dân tiếp cận vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phát triển đa dạng các ngành nghề đem lại giá trị kinh tế cao. Quá trình sử dụng vốn vay của các hộ đều được chính quyền, các đoàn thể giám sát, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả tốt. Bên cạnh đó, xã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, đôn đốc khẩn trương hoàn thiện các công trình đang thi công trên địa bàn theo kế hoạch, góp phần đáp ứng nhu cầu giao thông, chuyên chở, trao đổi hàng hóa của nhân dân trong xã với các địa phương lân cận, tạo điều kiện cho các tiểu thương và các thành phần kinh tế đầu tư phát triển, mở rộng dịch vụ.Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chế tác đá mỹ nghệ đã tích cực mở rộng quy mô hoạt động, từng bước tạo ra các sản phẩm có giá trị cao, phục vụ xuất khẩu.

Nhờ phát triển  công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, xã Hải Lựu đã chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Tỷ trọng ngành TTCN, XD và XKLĐ từ 40% năm 2015 tăng lên 66% năm 2019; ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản từ 45% năm 2015 giảm xuống còn 16% năm 2019. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 39,3 triệu đồng, tăng 14,6 triệu đồng so với  năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo giảm, số hộ khá, giàu ngày càng tăng lên.

Thời gian tới, xã Hải Lựu tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư các trang thiết bị tiên tiến trên cơ sở những ngành nghề đã có để tạo ra các sản phẩm hàng hóa có giá trị cao, mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả cạnh tranh.

Phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ngành nghề nông thôn được xem là một trong những giải pháp quan trọng để giải quyết việc làm, nâng cao sinh kế cho người dân trên địa bàn, do đó cấp ủy, chính quyền xã Hải Lựu tiếp tục  đề nghị cấp trên có các chính sách hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, tạo điều kiện về hành lang pháp lý, khuyến khích các hộ kinh doanh đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, từng bước góp phần vào sự phát triển bền vững của địa phương./.

Lệ Quyên


Ngày đăng: 07/07/2020