Tin Văn hóa xã hội

Lao động việc làm và thực hiện các chính sách xã hội huyện Sông Lô

Mặc dù điều kiện kinh tế - xã hội của huyện Sông Lô còn nhiều khó khăn, song nhờ sự nỗ lực phấn đấu, tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ, công tác lao động việc làm và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

 

 

Đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thăm và tặng quà tết cho các gia đình chính sách tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 

 

Để đạt được mục tiêu đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 50%, huyện Sông Lô đã chú trọng tới giải pháp tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của nhân dân về học nghề, lập nghiệp, thông tin kịp thời về hiệu quả hoạt động dạy nghề.

Hàng năm, huyện Sông Lô đã ban hành kế hoạch về công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Giao cho phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các trung tâm dạy nghề tổ chức dạy nghề và đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho người lao động. Phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm và Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; các công ty làm đầu mối tuyển dụng lao động đẩy mạnh công tác tuyên truyền các thông tin về thị trường lao động, chế độ chính sách, quyền lợi của người lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công tác lao động - việc làm của huyện đến nay đã đạt được một số kết quả khả quan, Từ năm 2015 đến nay, trung bình mỗi năm giới thiệu và giải quyết việc làm cho trên 2.100 lao động, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt trên 97%, tỷ lệ lao động qua đào tạo hàng năm đều tăng, tính đến hết năm 2019, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 51%.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội cũng được quan tâm thường xuyên. Hiện nay, huyện Sông Lô đang thực hiện trợ cấp thường xuyên cho 4.708 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, trong đó có 2.137 người từ 80 tuổi trở lên, người khuyết tật và các đối tượng khác là 2.571 người. Thực hiện Nghị định số 136 của Chính phủ, các quy định hiện hành về chính sách trợ giúp xã hội, thời gian qua, huyện Sông Lô đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, nhất là trợ giúp thường xuyên và trợ giúp đột xuất cho các đối tượng khó khăn, thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách đối với đối tượng bảo trợ xã hội nhằm giúp các đối tượng ổn định cuộc sống.

Không chỉ làm tốt công tác bảo trợ xã hội, giải quyết việc làm, những năm qua, bằng những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, huyện Sông Lô còn đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xóa đói, giảm nghèo, góp phần ổn định đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Huyện đã tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chính sách xã hội đối với người có công, Thương binh - Liệt sỹ, chính sách đối với hộ nghèo, người nghèo, Tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm xuống còn 1,75%, tính từ 2015 đến nay bình quân mỗi năm giảm 1,45%. Công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em được tăng cường, thường xuyên tổ chức tốt các hoạt động trợ giúp, chăm lo cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được triển khai thực hiện tốt đến các đối tượng trên địa bàn, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 92%, thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 5,3 bác sỹ. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 9,2%.

Trong thời gian tới, để giải quyết tốt các vấn đề về lao động việc làm và thực hiện chính sách xã hội, huyện Sông Lô đã đưa ra mục tiêu đó là: Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về lao động, việc làm, giảm nghèo bền vững; làm tốt việc tuyên truyền và giới thiệu việc làm, phấn đấu mỗi năm giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho trên 2.000 lao động. Giải quyết tốt chế độ chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội...Tiếp tục phát triển hệ thống BHXH, BHYT đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 08/07/2020