Tin Văn hóa xã hội

Sông Lô phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Sông Lô đã phát huy vai trò của hội viên, phụ nữ trong việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt, chú trọng những vấn đề được hội viên, phụ nữ quan tâm, liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội LHPN huyện tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động hội viên, phụ nữ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Các cấp Hội phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản Luật, văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, tờ trình, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND), kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Xác định công tác cán bộ là then chốt, Hội LHPN huyện và cơ sở thực hiện tốt vai trò tham mưu, tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng công tác, cán bộ nữ, chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị. Trên cơ sở đó, đề xuất tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng, HĐND các cấp. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng (nhiệm kỳ 2015 - 2020), trong đó cấp huyện chiếm tỷ lệ 15%, cấp xã chiếm tỷ lệ 19,71%, tỷ lệ nữ đại biểu HĐND (nhiệm kỳ 2016 - 2021) cấp huyện đạt 30%, cấp xã đạt 29%. Đội ngũ cán bộ nữ có bước trưởng thành, nhiều cán bộ nữ được các cấp, các ngành và nhân dân tín nhiệm, khẳng định vị thế của phụ nữ trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hàng năm, Hội LHPN huyện và cơ sở thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội. Nội dung giám sát chú trọng những vấn đề thực tiễn, đảm bảo đúng quy trình, đặc biệt là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em. Năm 2019 và quý I/2020, Hội LHPN huyện Sông Lô đã chủ trì giám sát các nội dung như: Giải quyết chế độ, chính sách cho nữ cao tuổi, phụ nữ khuyết tật; rà soát, bình xét nữ chủ hộ nghèo, hộ cận nghèo; hiệu quả đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn; thực hiện luật pháp, chính sách về bình đẳng giới... Qua giám sát, Hội đối thoại với cấp ủy, chính quyền địa phương bổ sung và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định.

Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Hội LHPN huyện phát huy vai trò của cán bộ, hội viên nòng cốt trong công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, phối hợp trợ giúp pháp lý cho phụ nữ nông thôn. Năm 2019 và quý I/2020, Hội LHPN huyện và cơ sở đã phối hợp tổ chức 6 cuộc tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 7 trường hợp về vấn đề hôn nhân gia đình, tranh chấp đất đai; hòa giải thành 54 vụ tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân. Qua nắm bắt dư luận xã hội, các cấp Hội tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều vấn đề bức xúc phát sinh, ổn định an ninh trật tự cơ sở.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên, phụ nữ luôn được các cấp hội quan tâm, chỉ đạo thực hiện kịp thời. Hàng tháng, cán bộ hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên bám sát các địa bàn phụ trách, đi sâu, sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên phụ nữ, kịp thời phản ánh với hội cấp trên và tham giải quyết những khó khăn, bức xúc từ cơ sở, nhất là những vấn về liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, từ đó góp phần hạn chế các vụ khiếu kiện đông người ở địa phương.

Với hơn 45.700 hội viên, phụ nữ đang tham gia sinh hoạt tại 17 cơ sở Hội, hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã khuyến khích và phát huy quyền làm chủ, sự tham gia của phụ nữ huyện Sông Lô trong xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật. Thông qua các kiến nghị, đề xuất và trực tiếp giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ nữ, các cấp Hội LHPN huyện Sông Lô thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ, khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Ngọc Yến

 

Ngày đăng: 06/07/2020