Thời sự tổng hợp

Huyện Sông Lô tổ chức hội nghị Báo cáo kết quả công tác tháng 6, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2020

Chiều ngày 06/7, UBND huyện Sông Lô tổ chức hội nghị Báo cáo kết quả công tác tháng 6, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2020. Đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị, dự hội nghị có đồng chí Triệu Văn Chúc - Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí là trưởng các phòng, cơ quan đơn vị sự nghiệp trực thuộc huyện.

 

 

Tại hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác tháng 6, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 7/2020. Trong tháng, UBND huyện đã tiếp nhận và xử lý 603 văn bản đến. Ban hành 355 văn bản, gồm 185 quyết định, 170 văn bản hành chính chỉ đạo điều hành. Các văn bản đến và đi trong tháng được xử lý đúng hạn, chuyển đúng địa chỉ.

Trong tháng 6 cần triển khai thực hiện là 446 nội dung công việc trên tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, Văn hóa-Xã hội, Nội chính, trong đó nội dung tháng 5 chuyển sang là 33 nội dung. Nội dung nhận trong tháng 6 là 413 nội dung. Kết quả tính đến hết tháng 6 đã thực hiện xong 429 nội dung, còn 17 nội dung đang triển khai trong thời hạn.

Trong tháng 6, UBND huyện phải giải quyết 30 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, trong đó nhận mới 16 đơn, tồn từ tháng trước chuyển sang 14 đơn, kết quả hết tháng 6 đã giải quyết xong 8 đơn, còn 22 đơn đang xem xét giải quyết, tính đến ngày 28/6 còn 06 nội dung được giao đã quá hạn. Cấp xã phải giải quyết 32 đơn thuộc thẩm quyền, trong đó nhận mới 19, tồn từ tháng trước sang 13 đơn, kết quả hết tháng 6 đã giải quyết xong 12 đơn, còn 20 đơn đang xem xét giải quyết...

Tại hội nghị, các đồng chí là trưởng các phòng, cơ quan đơn vị sự nghiệp đã phát biểu, đóng góp ý kiến trong công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực mình quản lý.

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 6, tinh thần trách nhiệm của các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc huyện được nâng lên rõ rệt trong việc giải quyết văn bản, thực hiện nhiệm vụ quản lý, chuyên môn. Công tác tham mưu đảm bảo được xử lý đúng thời hạn, chính xác, không để xảy ra tình trạng quá hạn. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7, tập trung tuyên truyền và thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III của huyện xong trước 30/7; thực hiện giải quyết xong việc chi trả hỗ trợ kinh phí theo Nghị quyết 42/NQ-CP cho các đối tượng được hưởng do ảnh hưởng dịch Covid-19; cấp kinh phí và hoàn thành việc xây dựng cống rãnh, thoát nước thải theo đúng tiến độ, làm công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện, Đảng bộ tỉnh; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, đôn đốc cán bộ công chức quản lý thiết bị điện, phòng chống cháy nổ; tập trung thực hiện tốt công tác thăm hỏi, chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công, thương binh liệt sỹ dịp 27/7....

Bích Ngọc – Ngọc Yến

Ngày đăng: 07/07/2020