Tin kinh tế

Như Thụy hoàn thành gieo cấy lúa vụ Mùa 2020

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua bà con nông dân xã Như Thụy đã tích cực xuống đồng gieo cấy lúa vụ Mùa đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.

Kế hoạch năm nay, xã Như Thụy gieo cấy 110 ha, bà con nông dân tập trung gieo cấy các giống lúa chủ yếu như: BC15, Thiên ưu 8. Đây là những giống lúa có ưu điểm phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương cũng như cho năng suất và chất lượng tốt. Theo thống kê của xã, đến thời điểm này bà con nhân dân đã hoàn thành xong theo kế hoạch.

Để sản xuất vụ mùa thắng lợi, xã Như Thụy chỉ đạo cán bộ nông nghiệp hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh. Trong gieo cấy, chăm bón thực hiện tốt phương châm bón đúng, bón đủ, cân đối lượng lân, đạm theo nhu cầu của cây trồng và tùy theo chân đất để bón. Cùng với đó, tích cực chỉ đạo bà con thực hiện tốt các biện pháp tưới tiêu nhằm tạo điều kiện cho cây lúa nhanh bén rễ hồi xanh, phát triển tốt. Thường xuyên kiểm tra, thăm đồng nắm tình hình sâu bệnh để hướng dẫn nông dân biện pháp phòng trừ đúng cách, đúng thuốc hiệu quả, góp phần đảm bảo tăng năng suất, sản lượng cao.

Hà Minh

Ngày đăng: 06/07/2020