Thời sự tổng hợp

Sông Lô xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

Những năm qua, Huyện Sông Lô luôn coi trọng củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

 

 

Thực hiện phương châm “mạnh về tiềm lực, vững về thế trận”, các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã chủ động phối hợp làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện những chủ trương, biện pháp xây dựng nền QPTD, xây dựng các tiềm lực kinh tế, chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) huyện ngày càng vững chắc.

Trong công tác xây dựng lực lượng vũ trang được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Lực lượng công an, bộ đội địa phương được biên chế đạt 100% theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Quân khu. Trang thiết bị, vũ khí phương tiện kỹ thuật được bổ sung theo quy định về khả năng đầu tư của địa phương. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng với số lượng hợp lý, chất lượng nâng cao, tổ chức hoạt động chặt chẽ và thực sự là lực lượng nòng cốt, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ở cơ sở, đăng ký quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên; công tác diễn tập, luyện tập được quan tâm tổ chức thường xuyên.

Công tác xây dựng lực lượng bộ đội địa phương được Ban chỉ đạo KVPT huyện quán triệt mục tiêu nhiệm vụ xây dựng lực lượng bộ đội địa phương theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ kỹ, chiến thuật, có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về tổ chức biên chế lực lượng, đạt 100% quân số đối với cơ quan Ban CHQS huyện, Ban CHQS 17 xã, thị trấn. Việc thành lập Tiểu đội bảo vệ Sở chỉ huy theo mục tiêu kế hoạch đã được Ban chỉ đạo KVPT huyện tích cực chỉ đạo.

Lực lượng Dân quân tự vệ huyện được thực hiện theo Đề án xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ giai đoạn 2017 - 2020. Hiện nay, tổng số lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt là trên 1.700 người, đạt 1,6% dân số; đảng viên 478 đồng chí đạt trên 10,9%; 90% cán bộ Ban CHQS xã, thị trấn được đào tạo trung cấp chính trị quân sự, trong đó trình độ cao đẳng, đại học đạt 34%. Đến hết năm 2019, huyện xây dựng 02 trung đội; 19 trung đội dân quân cơ động.

Xây dựng lực lượng dự bị động viên của huyện được tổ chức hiệu quả các nội dung của Pháp lệnh dự bị động viên. Giai đoạn 2016 2020 tỷ lệ xây dựng lực lượng Dự bị động viên hàng năm tăng từ 0,2-0,4%. Tổng số lực lượng Dự bị động viên đã sắp xếp đến năm 2020 đạt 100%, hàng năm Dự bị động viên được kiểm tra, huấn luyện, diễn tập đạt 7,5% tổng số quân nhân dự bị.

Công tác diễn tập, luyện tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực, điều hành của cấp ủy, chính quyền được Ban chỉ đạo chú trọng. Từ năm 2016 đến nay, huyện đã tiến hành diễn tập Khu vực phòng thủ 01 lần; diễn tập Phòng chống cháy rừng, bảo vệ rừng 01 lần; diễn tập Chiến đấu phòng thủ cho 17/17 xã thị trấn; diễn tập Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn cho 06 xã; diễn tập Phòng chống cháy rừng,  bảo vệ rừng cho 03 xã...các cuộc diễn tập kết quả đều đạt xuất sắc và giỏi.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, huyện Sông Lô tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Phát triển văn hóa xã hội gắn với phát triển kinh tế Quốc phòng - An ninh, đảm bảo sự tiến bộ, công bằng xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tiềm lực quốc phòng vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT huyện vững chắc. Chủ động ngăn ngừa, xử lý kịp thời các tình huống về quốc phòng, anh ninh xảy ra trên địa bàn, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế xã hội của huyện./.

 

Bích Ngọc

 

Ngày đăng: 07/07/2020