Thời sự tổng hợp

Sông Lô phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

Trong những năm gần đây, chăn nuôi ở huyện Sông Lô phát triển khá mạnh, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, đem lại thu nhập cao cho người dân. Xác định vấn đề phát triển chăn nuôi bền vững gắn với giải quyết ô nhiễm môi trường có ý nghĩa quan trọng, vì vậy, những năm qua, cùng với việc phát triển đàn vật nuôi, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, vấn đề bảo vệ môi trường trong chăn nuôi nhằm góp phần ngăn chặn dịch bệnh phát sinh, hạn chế ảnh hưởng tới cuộc sống con người đã được ngành chức năng, các địa phương và người chăn nuôi quan tâm.

Theo thống kê, huyện Sông Lô hiện có hơn 61 nghìn con gia súc và trên 620 nghìn con gia cầm. Do đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, áp dụng giống mới có chọn lọc, kỹ thuật chăn nuôi hiện đại, nên năng xuất, sản lượng tăng cao. Năm 2020 tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt  hơn 15 tấn, tăng 31,63% so với năm 2015.  Số lượng đàn vật nuôi lớn tạo nguồn thải không nhỏ lên môi trường. Theo ước tính, chỉ riêng lượng chất thải rắn (gồm phân, chất độn, chất hữu cơ…) bình quân mỗi ngày được thải ra là 2 kg/con/ngày đối với lợn, 10kg/con/ngày đối với trâu bò và 0,2kg/con/ngày đối với gia cầm.

Trong những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều chính sách khuyến khích áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xử lý môi trường chăn nuôi như sử dụng chế phẩm biomix, hầm biogas, xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ tách rắn lỏng; xây dựng các mô hình chăn nuôi an toàn sinh học...Tuy nhiên, việc xử lý chất thải chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Sông Lô nói riêng hiện nay vẫn còn những khó khăn. Tình trạng chăn nuôi gia súc, gia cầm xen ghép trong các khu dân cư trên địa bàn hiện nay còn phổ biến. Đặc biệt trong những năm gần đây, tình trạng các hộ cá thể sản xuất, chăn nuôi tự phát hoặc theo phong trào diễn ra khá phổ biến, chưa có khu chăn nuôi tập trung. Bởi vậy, chất thải, nước thải chăn nuôi vẫn thường xuyên xả ra môi trường mà không qua bất kỳ biện pháp xử lý hiệu quả nào, trở thành những nguồn thải gây ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn.

Nhằm bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình phát triển chăn nuôi huyện Sông Lô đã phối hợp với Sở NN&PTNT triển khai hỗ trợ xây dựng hầm biogas và đệm lót sinh học cho các hộ chăn nuôi, góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tại cơ sở chăn nuôi, nhất là các gia trại đang phát triển trong các khu dân cư hiện nay...Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh việc chuyển đổi mô hình sản xuất. Nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dần chuyển sang các mô hình trang trại, gia trại, phát triển chăn nuôi quy mô lớn, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai có hiệu quả các biện pháp xử lý môi trường chăn nuôi.

Nhiều mô hình chăn nuôi áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất khép kín, ổn định từ khâu sản xuất con giống đến bán thịt thương phẩm. Các vấn đề về dịch bệnh, môi trường cơ bản kiểm soát tốt. Người chăn nuôi chủ động áp dụng khoa học công nghệ, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Hầu hết các trang trại, gia trại đều thực hiện xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm khí biogas, composit. Môi trường khu vực chăn nuôi tập trung được cải thiện đáng kể. 

Huyện Sông Lô đề ra chương trình hành động về khắc phục ô nhiễm môi trường; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn thực hiện lồng ghép tuyên truyền nội dung bảo vệ môi trường trong các hội nghị, các lớp tập huấn, buổi sinh hoạt tổ nhân dân tự quản; đồng thời tích cực vận động người chăn nuôi xây dựng hầm biogas xử lý chất thải.

Trang trại chăn nuôi của gia đình anh Nguyễn Văn Ngọ, thôn Lãng Sơn, xã Lãng Công là một trong những mô hình chăn nuôi lớn áp dụng công nghệ hiện đại. Toàn bộ quy trình chăn nuôi lợn ở đây khép kín từ khâu sản xuất giống, lợn con, lợn thịt. Từ năm 2016 gia đình anh đã đăng ký và được cấp giấy phép chăn nuôi lợn theo hướng an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP. Nhờ có kinh nghiệm trong chăn nuôi, được sự hỗ trợ về kỹ thuật từ Công ty CP, sự hỗ trợ của Nhà nước trong xây bể sục khí và từ đàn lợn nái sinh sản con giống chuyển qua nuôi lợn thịt; trang trại gia đình anh Ngọ luôn duy trì ổn định trung bình hàng trăm con nái ngoại và lợn thịt. Tại các ô chuồng nuôi, khâu vệ sinh được thực hiện thường xuyên; toàn bộ nước thải đều chảy qua hệ thống rãnh kín về bể biogas lọc xử lý rồi mới thải ra môi trường. Những mô hình trang trại hiện đại, bảo đảm môi trường đang được huyện Sông Lô khuyến khích phát triển.

Để giúp người chăn nuôi sản xuất theo hướng giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, các ngành chức năng của huyện Sông Lô cần tiếp tục tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm thực hiện theo mô hình chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học hoặc xử lý chất thải chăn nuôi bằng hầm biogas để góp phần bảo vệ môi trường.

Để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, thời gian tới, huyện Sông Lô sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi để hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo ra các sản phẩm sạch, chất lượng cao./.

Lệ Quyên

 


Ngày đăng: 07/07/2020