Tin Văn hóa xã hội

Cao Phong đẩy mạnh xây dựng văn hóa công sở

Xác định xây dựng văn hóa công sở cũng là xây dựng đội ngũ cán bộ công chức với phong cách làm việc, đáp ứng tốt thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Những năm qua, xã Cao Phong luôn quán triệt tác phong, lề lối làm việc, tinh gọn thủ tục, không phiền hà sách nhiễu đến toàn thể cán bộ, công chức, tạo mối quan hệ thân thiện giữa cơ quan hành chính với công dân đến làm việc.

 

 

Để hạn chế những hành vi lệch chuẩn và nâng cao chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức hiện nay, xã Cao Phong đã đề ra nhiều giải pháp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân như: quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm những quy định, quy tắc ứng xử về văn hóa công sở; tuyên truyền, phổ biến; giúp cán bộ, công chức nhận thức đúng, hiểu rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm trong thực hiện văn hóa công sở nhằm giữ gìn hình ảnh cơ quan, đơn vị…

Cán bộ, công chức xã giải quyết công việc theo quy định, quy trình; thái độ niềm nở, không gây khó dễ, gây bức xúc cho người dân; lấy hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá cán bộ… Bên cạnh đó, xã Cao Phong đưa việc thực hiện văn hóa ứng xử trở thành một trong những tiêu chí thi đua của cơ quan, đơn vị để đánh giá, bình xét cán bộ, công chức hằng năm.

Bộ phận 1 cửa của xã Cao Phong là nơi thường xuyên tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đối với người dân. Bởi vậy, trang phục làm việc, phong cách giao tiếp, tác phong, tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ luôn được mỗi cán bộ thực hiện nghiêm chỉnh. Với mật độ công việc, thủ tục hành chính hàng ngày của người dân diễn ra nhiều, xã Cao Phong luôn chủ động sắp xếp, phân công, bố trícán bộ trực bộ phận một cửa. Tại đây, các thủ tục hành chính, biểu mẫu thực hiện thủ tục hành chính được niêm yết công khai để người dân thuận tiện tra cứu. Bộ phận 1 cửa tổ chức thực hiện lập sổ sách theo dõi việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo đúng quy định. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong thực hiện cải cách hành chính; đổi mới tác phong, thái độ khi làm việc, giao tiếp với tổ chức, công dân được chú trọng. Mỗi cán bộ, công chức trực tại đây luôn chủ động hướng dẫn, giải thích trình tự văn bản theo đúng quy định, giải quyết thủ tục hành chính nhanh, gọn, rút ngắn thời gian thực hiện nhằm đảm bảo phục vụ nhân dân tốt nhất. Kết quả là, trong 6 tháng đầu năm 2020, về công tác Tư pháp - Hộ tịch - Chứng thực, bộ phận một cửa giải quyết 671/671 hồ sơ đúng hạn, về công tác Quản lý đất đai, Xây dựng cơ bản, giải quyết được 56 hồ sơ đúng hạn.

Để thực hành tốt văn hóa công sở với tinh thần sâu sát với công việc, lắng nghe tâm tư và giải quyết thỏa đáng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, trọng dân, gần dân hơn, lãnh đạo xã Cao Phong chủ động giám sát, đôn đốc quá trình làm việc của bộ phận 1 cửa, đảm bảo nhanh chóng thuận tiện. Chị Đặng Thị Liên, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch xã Cao Phong, huyện Sông Lô cho biết: “Việc thực hiện quy chế công sở thể hiện thái độ gần gũi với nhân dân và khi thực hiện đảm bảo nhanh chóng tránh để người dân đi lại nhiều lần”. Ông Khổng Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND xã Cao Phong cho biết: “Trong quá trình bộ phận 1 cửa hoạt động, khi công dân đến làm giấy tờ luôn được các công chức nhiệt tình, hướng dẫn cặn kẽ cho nhân dân các thủ tục hành chính tại địa phương.”

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa công sở, thời gian tới, xã Cao Phong tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung của văn hóa công vụ nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức, lối sống, nhằm tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp. Đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức; đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có uy tín, giỏi về chuyên môn, thông thạo về nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn gần dân, biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Hà Minh

Ngày đăng: 06/07/2020