An ninh quốc phòng

Sông Lô sơ kết mô hình “Cụm an ninh trật tự khu vực giáp ranh”

Sáng ngày 03/7/2020, huyện Sông Lô tổ chức sơ kết mô hình “Cụm an ninh trật tự khu vực giáp ranh” (CANTTKVGR) giữa các xã huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc với các xã huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Dự và chỉ đạo có đồng chí Triệu Văn Chúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ huyện Sông Lô; các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, công an huyện Sông Lô; Công an tỉnh tuyên quang, công an huyện Sơn Dương; lãnh đạo Đảng ủy - UBND các xã trong cụm ANTT khu vực giáp ranh giữa huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc với các xã huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo sơ kết mô hình “Cụm an ninh trật tự khu vực giáp ranh” giữa các xã huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc với các xã huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Với mục tiêu giữ vững ANTT ở cơ sở, nhất là trên địa bàn vùng giáp ranh, trong những năm qua, Công an huyện Sông Lô đã phối hợp với công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tham mưu cho cấp ủy, chính quyền 2 huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các xã vùng giáp ranh tăng cường các giải pháp phối hợp đảm bảo ANTT, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

 

Thượng tá Ma Quang Trung - Trưởng Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại hội nghị

 

5 năm qua, tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, địa bàn các xã CANTTKVGR có 75 trường hợp phụ nữ xuất cảnh trái phép vào địa bàn, 145 lượt người nước ngoài vào địa bàn mục đích thăm thân; tình hình trật tự an toàn xã hội  có 171 đối tượng thuộc diện quản lý; xảy ra 172 vụ liên quan đến ANTT, truy cứu trách nhiệm hình sự là 99 vụ với 153 đối tượng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự 73 vụ với 116 đối tượng; xảy ra 49 vụ tai nạn, va chạm giao thông đường bộ làm chết 03 người, bị thương 73 người.

Công tác phối hợp đảm bảo ANTT tại địa bàn các xã trong CANTTKVGR được đảm bảo liên tục, các xã đã phối hợp với công an cấp trên điều tra làm rõ 21 vụ với 28 đối tượng; quản lý đối tượng và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa 30 đối tượng vào diện giáo dục; lập hồ sơ thi hành quyết định đưa 24 đối tượng vào Trung tâm cai nghiện bắt buộc, 5 đối tượng đi cơ sở giáo dục bắt buộc, góp phần làm trong sạch địa bàn.

 

 

Đồng chí Triệu Văn Chúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

Chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, 5 năm qua các đơn vị trong khu vực giáp ranh thuộc CANTTKVGR đã tuyên truyền 620 tin bài, 175 khẩu hiệu, pa nô phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ chức tuyên truyền tập trung 285 buổi tại các thôn về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các biện pháp phòng ngừa. Thành lập 622 tổ liên gia tự quản tại các xã, 07 mô hình tự quản về ANTT; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư; tranh thủ và phát huy vai trò, trách nhiệm của các chi bộ thôn, những người có uy tín là chức sắc, chức việc trong dòng họ, gia đình làm hạt nhân cho phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thường xuyên phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin có liên quan đến tình hình ANTT xảy ra trong địa bàn và khu vực giáp ranh, để cùng nhau giải quyết và xử lý dứt điểm, không để phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp kéo dài. Duy trì nâng cao hiệu quả một số mô hình Tổ hòa giải. Thực hiện xây dựng lực lượng công an xã với 107 đồng chí trong đó 18 đồng chí công an chính quy, 89 đồng chí bán chuyên trách...

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, đóng góp ý kiến cho công tác  ANTT tại địa bàn như: Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ liên gia tự quản tại địa bàn và công tác phối hợp trong cụm giáp ranh; công tác dòng họ, công tác phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn...

 


Đồng chí Triệu Văn Chúc - Phó Chủ tịch UBND huyện và Thượng tá Ma Quang Trung - Trưởng Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua

 

 

Tổ chức ký giao ước thi đua giữa 6 xã trong khu vực giáp ranh của 2 huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) với Sơn Dương (Tuyên Quang)

 

Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng cho 8 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua và tổ chức ký giao ước thi đua giữa 6 xã trong khu vực giáp ranh của 2 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc với Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Triệu Văn Chúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện,Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ huyện Sông Lô đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà các xã trong cụm giáp ranh đạt được trong 5 năm qua. Đồng thời chỉ đạo, trong thời gian tới các đơn vị trong khu vực giáp ranh thuộc CANTTKVGR cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Quán triệt cho cán bộ, đảng viên và người dân tại địa bàn có nhận thức đầy đủ về vị trí, ý nghĩa, tác dụng của mô hình liên kết đảm bảo ANTT giữa các xã giáp ranh của 2 huyện Sông Lô, Sơn Dương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nêu cao cảnh giác cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ tài sản. Quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng Công an cơ sở và các tổ chức quần chúng giữ gìn ANTT ở cơ sở thực sự trong sạch vững mạnh, giỏi về nghiệp vụ, vững về pháp luật. Làm tốt chức năng tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác đảm bảo ANTT. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết và biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện mô hình.

Ngọc Yến - Lệ Quyên

 


Ngày đăng: 03/07/2020