Tin Văn hóa xã hội

MTTQ huyện Sông Lô phát huy vai trò dân chủ, giám sát và phản biện xã hội

Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Sông Lô và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và đã đạt được kết quả tích cực, được cấp ủy Đảng và nhân dân đánh giá cao; đóng góp quan trọng vào việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp vững mạnh.

 

 

Trong thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Sông Lô đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng và tập hợp ý kiến nguyện vọng, hiến kế của nhân dân, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp gắn với việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến các tầng lớp nhân dân, tích cực đề xuất với cấp uỷ, chính quyền xây dựng bổ sung các cơ chế, chính sách chăm lo lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Trong quá trình thực hiện hoạt động giám sát, Ủy ban MTTQ huyện đã phát huy tốt vai trò đoàn kết, dân chủ hiệp thương với các tổ chức thành viên tham gia đoàn giám sát để nắm bắt tình hình thực tế, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc ở cơ sở, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên.

MTTQ huyện đã duy trì báo cáo phản ánh tình hình nhân dân 3 tháng một lần với Đảng, Nhà nước, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Phối hợp với UBND huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Từ năm 2016 đến nay, MTTQ huyện đã phối hợp tổ chức được 19 cuộc tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội khóa XIV, có hơn 4.200 lượt cử tri tham dự, với 80 ý kiến, kiến nghị của cử tri; 24 cuộc tiếp xúc với Đại biểu HĐND tỉnh, có gần 4.800 lượt cử tri tham dự, với 129 ý kiến, kiến nghị của cử tri;  MTTQ các xã, thị trấn đã tổ chức trên 2.640 cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện và HĐND xã, thị trấn, có trên 26.200 lượt người dự, với trên 7000 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Để phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, MTTQ huyện đã tăng cường phối hợp với Thường trực HĐND huyện, các ban HĐND tiến hành giám sát, khảo sát về các nội dung: Hoạt động cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách; việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ dạy nghề, giải quyết việc làm; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện giám sát về công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, án quản chế tại xã, thị trấn, thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng; giám sát tại cơ quan thi hành án dân sự công an huyện. Trong 6 tháng đầu năm 2020, MTTQ huyện đã phối hợp với Thường trực HĐND huyện giám sát 9 cuộc về thực hiện các khoản thu, chi của các nhà trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện; phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân huyện tổ chức 03 cuộc giám sát sử lý tin báo và tố giác tội phạm; việc thực hiện thi hành án dân sự tại chi cục thi hành án; giám sát việc tuân theo pháp luật trong công tác quản lý tạm giữ, tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện Sông Lô; Phối hợp với Phòng Lao động TB&Xã hội huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42-NQ/CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.            

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện đã triển khai xây dựng chương trình giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ huyện, thực hiện công tác giám sát của Mặt trận năm 2020: MTTQ huyện xây dựng Kế hoạch giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên. Hướng dẫn MTTQ cơ sở lựa chọn các nội dung, hình thức giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Phối hợp tham gia giám sát với HĐND các cấp, Viện kiểm sát nhân dân huyện.  

Tham gia vào công tác tiếp công dân định kỳ của huyện, Uỷ ban MTTQ huyện thực hiện tiếp công dân cùng đồng chí Bí thư Huyện ủy và thực hiện tốt việc theo dõi, đôn đốc các vụ việc được giao; duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị của công dân theo quy định của pháp luật; tham gia hòa giải những mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân. Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn, các Tổ hòa giải cơ sở và các Ban giám sát đầu tư cộng đồng; phối hợp với chính quyền tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và đề nghị của công dân theo quy định, từ đó hạn chế đơn thư KNTC vượt cấp. Từ đầu năm đến nay, MTTQ các cấp đã tiếp 137 lượt công dân KN-TC (trong đó cấp huyện tiếp 99 lượt, cấp xã 38 lượt), các đơn thư được phân loại và chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền.     

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị về hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đã được MTTQ, các tổ chức thành viên các cấp trong huyện đã làm tốt công tác phối hợp, phát huy tốt vai trò đoàn kết, dân chủ. Đồng thời, phát huy quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp trên địa bàn huyện.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 30/06/2020