Tin kinh tế

Xã Lãng Công gieo cấy vụ mùa năm 2020

Vụ Mùa năm nay, xã Lãng Công gieo cấy hơn 180 ha. Với cơ cấu giống tập trung vào các loại giống chủ đạo cho năng suất cao và phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phuơng như: Khang dân, BC15, Thiên ưu 8, DQ 11, Hương thơm 1…

 

 

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân xã Lãng Công đang tập trung xuống đồng gieo cấy lúa vụ mùa, trong đó diện tích gieo sạ chiếm gần 60%. Không khí lao động khẩn trương đang diễn ra trên tất cả các cánh đồng của xã, phấn đấu gieo cấy đảm bảo đúng khung lịch thời vụ.

Ngay từ đầu vụ, UBND xã Lãng Công đã triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa đến 10 thôn dân cư. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn cho bà con nông dân. Đồng thời chỉ đạo cán bộ nông nghiệp thường xuyên thăm đồng, khuyến cáo người dân tuân thủ đúng cơ cấu giống và khung lịch thời vụ, bón đủ lượng phân để đảm bảo mạ phát triển tốt không bị sâu bệnh.

Theo kinh nghiệm nhiều năm gieo cấy, vụ mùa thường có mức độ gây hại của sâu bệnh nhiều hơn vụ khác trong năm. Do đó, xã Lãng Công tiếp tục chỉ đạo bà con nông dân chủ động áp dụng các biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh ngay từ sớm. Đặc biệt với các diện tích lúa mới gieo cấy, cán bộ nông nghiệp xã cần tuyên truyền, hướng dẫn nông dân thực hiện bón lót sâu, bón thúc sớm, bón tập trung để tránh thất thoát phân bón và để lúa tốt ngay từ đầu, đẻ nhánh tập trung, tăng số nhánh hữu hiệu, đạt năng suất và sản lượng đã đề ra.

Theo kế hoạch và tiến độ như hiện nay, dự kiến việc gieo cấy trên địa bàn xã Lãng Công sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 7./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 27/06/2020