Tin kinh tế

Quang Yên gieo cấy trên 260 ha lúa vụ mùa năm 2020

Với phương châm tích cực, khẩn trương, hiện nay trên các cánh  đồng thuộc địa bàn xã Quang Yên (huyện Sông Lô), bà con đang tập trung máy cày và nhân lực làm đất, cấy lúa vụ mùa năm 2020, đúng khung thời vụ tốt nhất để kịp thời sản xuất vụ đông.

 

 

Vụ mùa năm nay bà con nông dân xã Quang Yên sử dụng các giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn ngày, kháng bệnh tốt. Trong đó giống lúa thuần được bà con nông dân trên địa bàn sử dụng như giống lúa BC15, HT1, Thiên ưu 8,… Đây là các giống lúa đã qua khảo nghiệm và thích nghi với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng trên địa bàn

Theo kế hoạch toàn xã gieo cấy 265 ha lúa mùa, đến thời điểm này nhân dân đang khẩn trương tiến hành làm đất và gieo cấy. Trên địa bàn xã có đồng bào dân tộc Cao Lan sinh sống lâu đời, người dân trước đây còn giữ nhiều tập quán canh tác cũ. Để đảm bảo năng suất và sản lượng vụ mùa và tiết kiệm sức lao động cho bà con, UBND xã Quang Yên đã quan tâm công tác phối hợp tập huấn chuyển giao, áp dụng khoa học kỹ thuật và giống mới vào sản xuất. Chính nhờ việc áp dụng KHKT, cơ giới hóa vào sản xuất mà hiện nay thời gian chuẩn bị và gieo cấy được rút ngắn so với trước kia rất nhiều; đồng thời tiết kiệm sức kéo và nhân công cho người dân.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ và chuyển đổi cơ cấu giống phù hợp, địa phương còn tích cực tuyên truyền bà con nông dân chủ động với việc ứng phó với tình hình mưa bão, hạn chế thấp nhất khi có thiên tai xảy ra.

Xác định vụ mùa là vụ sản xuất phải đối mặt với nhiều khó khăn nhất là mưa bão, chính vì vậy các ngành chuyên môn từ huyện đến xã đã tăng cường hướng dẫn nông dân thực hiện dự phòng giống lúa ngắn ngày để khắc phục kịp thời diện tích lúa bị thiệt hại do mưa bão gây hại. Đồng thời làm tốt công tác dự tính, dự báo và tổ chức phòng trừ sâu bệnh kịp thời để đạt kết quả cao nhất trong sản xuất.

Đến thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn xã Quang Yên đã tiến hành cấy được trên 70% diện tích lúa vụ mùa. Hiện nay, bà con đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ làm đất và tập trung cấy, phấn đấu hoàn thành gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 30/06/2020