Truyền hình

Huyện Sông Lô tổ chức Hội nghị tổng kết kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ huyện; Khu vực phòng thủ dân sự giai đoạn 2016-2020; Đề án Tổ chức hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2017-2020

 

Ngày đăng: 26/06/2020