Thời sự tổng hợp

Huyện ủy Sông Lô tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng tháng 6 năm 2020

Chiều ngày 25/6, Huyện ủy Sông Lô tổ chức hội nghị giao ban công tác Đảng tháng 6 năm 2020. Dự hội nghị có Trưởng các Ban xây dựng Đảng, Chánh văn Phòng Huyện ủy; lãnh đạo một số phòng, đơn vị có liên quan; Bí thư các xã, thị trấn. Đồng chí Phùng Thị Kim Nga- TUV, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Trần Công Ngôn- Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

 

 

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga- TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị đã triển khai công tác giao ban; thông qua dự thảo báo cáo kết quả công tác tháng 6, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 7 năm 2020. Theo đó, trong tháng 6 BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở luôn bám sát kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chỉ đạo phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp, XDCB, quản lý đất đai và môi trường theo đúng kế hoạch. Chương trình xây dựng NTM tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Công tác quản lý về tài nguyên và môi trường có những chuyển biến tốt. Thu chi ngân sách đảm bảo đúng nguyên tắc, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Chất lượng giáo dục và đào tạo từng bước được nâng lên. Công tác giảm nghèo tiếp tục được chú trọng; các chính sách về an sinh xã hội tiếp tục được duy trì. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được đảm bảo, công tác phòng chống dịch bệnh thực hiện tốt. Hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao tập trung vào các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng, tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nâng cao hiệu quả. BTV Huyện ủy chỉ đạo triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đúng thời gian quy định. Công tác kiểm tra giám sát theo quy định của Điêu lệ Đảng được tăng cường. Công tác dân vận được đẩy mạnh. Công tác lãnh chỉ đạo điều hành cấp ủy, chính quyền và của các ngành đã có nhiều chuyển biến, bám sát cơ sở, cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn vướng mắc. MTTQ và các đoàn thể nhân dân tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tại hội nghị các đồng chí Bí thư các xã, thị trấn đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương như: Công tác xây dựng, cải tạo rãnh thoát nước thải; vấn đề thu gom rác thải, vệ sinh môi trường; ngập úng ở một số cánh đồng gây ảnh hưởng đến việc sản xuất của bà con nhân dân; vấn đề quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng; khó khăn trong việc đấu giá đất để trả nợ công tại các xã, thị trấn…Các đồng chí trưởng các phòng, đơn vị của UBND huyện có mặt tại hội nghị đã giải đáp một số vấn đề có liên quan đến ngành mình. Đồng thời cũng thảo luận đưa ra những biện pháp khắc phục khó khăn tại các xã trong thời gian tới.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Thị Kim Nga- TUV, Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Lãnh đạo các xã, thị trấn cần đặc biệt quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, tránh để đơn thư vượt cấp. Trong công tác xây dựng cải tạo rãnh thoát nước thải hiện nay toàn huyện đã hoàn thành xong khoảng 63%, vậy các xã phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đạt hoặc vượt số km đã đăng ký đúng thời gian quy định của tỉnh. Huyện sẽ xây dựng cơ chế thưởng cho các xã hoàn thành sớm trước định mức. Đồng chí giao phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các  phòng chuyên môn tháo gỡ khó khăn cho các xã trong việc thanh quyết toán kinh phí xây dựng cống rãnh thoát nước thải. Các cơ quan chuyên môn cần quan tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là việc bãi rác ở xã Đức Bác đang quá tải cần lò xử lý rác. Đặc biệt Bí thư các xã, thị trấn cần xây dựng ngay chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại trong giải quyết nợ xây dựng cơ bản. Đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn cấp huyện đề xuất kiến nghị để đấu giá đất trả nợ xây dựng cơ bản. Các xã, thị trấn và các ban, ngành, đơn vị cấp huyện cần quan tâm đến công tác cán bộ, phân công người đúng năng lực, sở trường, chuyên môn sâu, nâng cao trách nhiệm công vụ; đồng thời tăng cường thanh tra công vụ; xây dựng kế hoạch giám sát đối với Đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Các phòng, ban, ngành, đơn vị cấp huyện cần tăng cường phối hợp cùng với các địa phương tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, đoàn kết, nỗ lực để xây dựng huyện Sông Lô phát triển bền vững./.

Lệ Quyên- Hà Minh

 

Ngày đăng: 26/06/2020