Tin kinh tế

Yên Thạch sản xuất vụ mùa 2020

Cũng như các địa phương khác trong huyện, để tập trung xuống đồng gieo cấy lúa vụ mùa năm 2020 trong khung thời vụ tốt nhất, sau khi thu hoạch xong lúa vụ chiêm xuân, bà con nông dân xã Yên Thạch đã bắt tay ngay vào sản xuất vụ mùa với tổng diện tích gieo cấy trên 162 ha lúa, UBND xã đã chỉ đạo nông dân ứng dụng tiến bộ KHKT vào gieo cấy.Trong cơ cấu trà lúa, xã xác định tiếp tục mở rộng diện tích một số giống lúa có năng suất, chất lượng gạo ngon như Thiên ưu 8, RVT, KD18, BC 15, TH 3-5...Đến thời điểm hiện tại, bà con nông dân trong xã đã xuống đồng gieo cấy được trên 60% diện tích. Mặc dù trời nắng nóng, nhưng những ngày này nông dân trong xã đang tập trung dồn sức xuống đồng đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa mùa, đảm bảo khung thời vụ tốt nhất.

 

Để sản xuất vụ mùa thắng lợi, xã Yên Thạch chỉ đạo các thôn, xóm hướng dẫn bà con nông dân thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh. Trong gieo cấy, chăm bón thực hiện tốt phương châm bón đúng, bón đủ, cân đối lượng lân, đạm theo nhu cầu của cây trồng và tùy theo chân đất để bón. Cùng với đó, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã tích cực chỉ đạo bà con thực hiện tốt các biện pháp tưới tiêu nhằm tạo điều kiện cho cây lúa nhanh bén rễ hồi xanh, phát triển tốt. Thường xuyên kiểm tra, thăm đồng nắm tình hình sâu bệnh để hướng dẫn nông dân biện pháp phòng trừ đúng cách, đúng thuốc hiệu quả, góp phần đảm bảo tăng năng suất, sản lượng cao.

 

Bích Ngọc

 

Ngày đăng: 26/06/2020