Tin Văn hóa xã hội

Các trường THPT quan tâm công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh

Chọn ngành, nghề học là quyết định quan trọng của học sinh tốt nghiệp THPT bởi nó ảnh hưởng lớn đến tương lai của các em sau này. Công tác hướng nghiệp trong các trường THPT giúp học sinh tự đánh giá được năng lực bản thân và có hiểu biết về thực tế nhu cầu việc làm của xã hội, từ đó, các em có hướng học tập và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường, hoàn cảnh của bản thân, có nhiều cơ hội việc làm trong tương lai. Do vậy, các trường THPT trên địa bàn huyện Sông Lô đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh lớp 12.

Với quan điểm: Nhà trường không chỉ thực hiện nhiệm vụ giáo dục mà còn là nơi tư vấn giúp học sinh có định hướng nghề nghiệp đúng đắn, phù hợp trong tương lai, những năm qua, Trường THPT Bình Sơn luôn coi trọng đẩy mạnh công tác hướng nghiệp cho học sinh, nhất là đối với học sinh khối 12. Cùng với việc đẩy mạnh công tác ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhà trường còn xây dựng kế hoạch, tập trung tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh lớp 12 trước khi các em nộp hồ sơ dự tuyển vào các trường Đại học, Cao đẳng. Để công tác hướng nghiệp được hiệu quả, trong quá trình giảng dạy, chủ nhiệm các lớp và giáo viên bộ môn phải luôn sát sao tìm hiểu sở thích, năng lực và kết quả học tập để tư vấn cho học sinh. Thông qua các buổi tư vấn, hướng nghiệp của các thầy cô giáo nhiều em học sinh đã tự đánh giá được năng lực bản thân, hiểu được những ưu điểm, hạn chế và sở thích nghề nghiệp của mình cũng như nhu cầu việc làm của xã hội. Nhờ vậy, đã có định hướng, lựa chọn về môn thi, khối thi, trường thi, ngành học, nghề nghiệp và chủ động trước kỳ thi THPT Quốc gia đang đến gần.

Cùng với Trường THPT Bình Sơn, trường THPT Sáng Sơn cũng quan tâm thực hiện hiệu quả công tác tư vấn hướng nghiệp, trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân, giúp học sinh có định hướng nghề nghiệp đúng đắn trong tương lai.

Việc tăng cường công tác tư vấn, hướng nghiệp là giải pháp quan trọng để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, cũng như giảm tình trạng sinh viên ra trường không tìm được việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo./.

Lệ Quyên

 

 

Ngày đăng: 26/06/2020