Tin kinh tế

Thương mại dịch vụ, mũi nhọn trong phát triển kinh tế ở Đức Bác

Nằm ven bờ Sông Lô, xã Đức Bác có lợi thế trong phát triển kinh tế; có tuyến tỉnh lộ 306 huyết mạch nối trung tâm huyện Lập Thạch với tỉnh Phú Thọ. Nhờ lợi thế về vị trí địa lý, xác định việc đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp, xã Đức Bác (Sông Lô) đã phát huy các tiềm năng, lợi thế sẵn có, tập trung khai thác các điều kiện thuận lợi để nhanh chóng tạo bước đột phá về lĩnh vực này.

 

 

Để phát huy tiềm năng, lợi thế của xã, thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ, đảng ủy, chính quyền xã Đức Bác đã tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp, phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, nâng cao chất lượng các ngành thương mại - dịch vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia. Nhờ đó, hoạt động thương mại - dịch vụ của xã những năm gần đây luôn có bước tăng trưởng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp; tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Cụ thể: tỷ trọng nông, lâm nghiệp từ  35% năm 2015 giảm xuống 18,1% năm 2020; ngành CN - TTCN và XD từ 14,5% năm 2015 tăng lên 23% năm 2020; Dịch vụ, thương mại tăng từ 50,5 % năm 2015 tăng lên 59,9% năm 2019.

Thương mại - dịch vụ ở xã Đức Bác những năm gần đây đã phát triển nhanh cả về quy mô, chất lượng, góp phần cung ứng hàng hóa tiêu dùng, bảo đảm chất lượng, bình ổn giá và từng bước hình thành thói quen giao dịch văn minh hiện đại trong dân cư. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế và hình thành những khu vực kinh tế thương mại gắn với phát triển kinh tế vùng nông thôn với nhiều ngành nghề kinh doanh đa dạng như: Buôn bán gốm sứ Bát Tràng; kinh doanh hoa cây cảnh... Đến nay, nghề buôn bán gốm, sứ Bát Tràng của xã Đức Bác khá phát triển, thu hút hơn 1.000 lao động thường xuyên, cho thu nhập cao, thậm chí có những đại lý lớn trung chuyển hàng gốm, sứ Bát Tràng từ Bắc vào Nam cho thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm.

Dịch vụ - Thương mại phát triển tập trung theo trục đường 306, khu vực bến đò, bến phà, đa dạng với nhiều loại mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, chợ được đầu tư xây dựng phục vụ trao đổi, lưu thông hàng hoá. Hiện nay trên địa bàn xã có gần 400 hộ kinh doanh buôn bán và có gần 200 phương tiện ô tô vận tải hàng hóa trên mọi miền cả nước, 13 xe vận tải hành khách và 04 tàu vận tải cỡ lớn vận chuyển  hàng hóa đường thủy và có gần 200 lao động lầm việc tại nước ngoài…góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương. Tổng thu nhập năm 2020 trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ ước đạt 233 tỷ đồng.

Nhờ thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, đặc biệt là phát triển dịch vụ - thương mại, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm Đức Bác đạt 13,7%. Tổng giá trị bình quân đầu người năm 2019 đạt 35,7 triệu đồng, năm 2020 ước đạt 44,2 triệu đồng. Tỷ lệ giảm nghèo trung bình hàng năm là 0,86%, tổng số hộ nghèo năm 2020 toàn xã có 37 hộ nghèo, chiếm 1,81%, giảm 4,29% so với năm 2015. Đời sống của Nhân dân ngày càng được nâng lên, cơ sở hạ tầng được xây dựng và ngày càng hoàn thiện, góp phần phát triển KT-XH trên địa bàn.

Trong thời gian tới, đảng ủy, chính quyền xã Đức Bác xác định tiếp tục hoàn chỉnh mạng lưới thương mại - dịch vụ nhằm phát huy hiệu quả hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn, gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Sông Lô đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Tập trung khai thác tốt các lợi thế và tiềm năng của xã để phát triển thương mại - dịch vụ, đưa thương mại -dịch vụ trở thành động lực thúc đẩy các ngành sản xuất khác phát triển, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt và tiêu dùng của người dân. Bên cạnh đó, tăng cường liên doanh, liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, từng bước xây dựng văn hóa thương mại - dịch vụ. Mục tiêu từ nay đến năm 2025 là bảo đảm sự phát triển ổn định, tăng trưởng với tốc độ nhanh, vững chắc, cạnh tranh được với thị trường trong và ngoài tỉnh; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả và tạo ra nhiều việc làm, cải thiện tích cực đời sống người lao động, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Bích Ngọc

Ngày đăng: 24/06/2020