An ninh quốc phòng

Sông Lô thực hiện Đề án phòng thủ dân sự huyện giai đoạn 2016 – 2020

          Sông Lô là huyện miền núi, diện tích trên 15 nghìn ha, dân số 98.738 người. Địa hình nằm dọc theo bờ sông Lô, phía Bắc giáp với Tuyên Quang, phía Tây Nam, qua sông Lô giáp ranh với tỉnh Phú Thọ, phía Nam có trục đường Cao tốc Nội Bài - Lào Cai chạy qua. Trong thế trận phòng thủ, Sông Lô là địa bàn chiến lược trong phòng thủ của tỉnh. Để thực hiện triển khai Đề án phòng thủ dân sự huyện giai đoạn 2016 - 2020, huyện Sông Lô đã tập trung chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung, cách thức triển khai Kế hoạch dưới nhiều hình thức, đa dạng, phong phú và hàng năm có sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả rút kinh nghiệm ở từng cấp.

 

 

Diễn tập Chiến đấu phòng thủ tại xã Đồng Thịnh

 

 

          Sau 5 năm thực hiện Kế hoạch phòng thủ dân sự, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và các phòng, ban, ngành, cơ quan đơn vị có liên quan đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời quán triệt và phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, điều hành chính quyền các cấp. Với vai trò tham mưu tích cực của cơ quan Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ và sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ, thực hiện phương châm “4 tại chỗ” khi có tình huống xảy ra.

          Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về Luật phòng thủ dân sự, các Nghị quyết của Đảng, Luật pháp của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo Quân Khu 2 và của tỉnh về phòng thủ dân sự cho mọi tầng lớp nhân dân được thực hiện thường xuyên, tập trung vào lực lượng nòng cốt, lực lượng rộng rãi trong phòng thủ dân sự và các doanh nghiệp trên địa bàn với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, đa dạng thông qua các hoạt động sinh hoạt, học tập, hội họp, hoạt động văn hóa thể thao; gắn với công tác sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong từng giai đoạn của các cấp chính quyền, cơ quan, đơn vị, từ đó phát huy được vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành và ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

          Hàng năm huyện đã đầu tư mua sắm phương tiện, cơ sở vật chất, đảm bảo đầu tư kinh phí cho công tác tuyên truyền về nhiệm vụ phòng thủ dân sự; tổ chức tham quan nghiên cứu, học tập kinh nghiệm các đơn vị về công tác phòng thủ dân sự, dặc biệt trong công tác phòng, chống thảm họa thiên tai.

          Trên cơ sở đánh giá tình hình, đưa ra dự báo các nguy cơ chiến tranh; địa hình, thời tiết, khí hậu, thiên tai, lũ lụt, cháy rừng, cháy nổ, ô nhiễm môi trường...có thể xảy ra trên địa bàn huyện, từ đó đưa ra chủ trương, kế hoạch, phương án phòng chống khắc phục sát thực tiễn. Hàng năm cấp ủy, chính quyền các cấp đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và kế hoạch tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ của từng ngành được giao. Kiện toàn BCH và cơ quan thường trực, lực lượng nòng cốt, lực lượng rộng rãi, các tổ, đội kiêm nghiệm, chuyên môn, kỹ thuật theo kế hoạch, xây dựng kế hoạch cứu hộ, cứu nạn của UBND huyện.

          Bảo đảm kịp thời xử trí các tình huống xảy ra, UBND huyện đã làm tốt công tác tổ chức lực lượng phòng thủ dân sự kể cả số lượng và chất lượng. Để đảm bảo cơ động làm nhiệm vụ đã từng bước đầu tư mua sắm phương tiện cơ động, vận chuyển. Đã củng cố và xây dựng một số công trình cần thiết đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong thời bình cũng như khi có tình huống xảy ra như: Trang thiết bị phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng...

          Những kết quả kinh tế - xã hội của huyện đạt được với những thành tựu trên có sự đóng góp tích cực của các lực lượng thực hiện kế hoạch phòng thủ dân sự, đó là thường xuyên nắm chắc tình hình mọi mặt, dự báo kịp thời những diễn biến phức tạp trên địa bàn (tình hình an ninh nông thôn, khí hậu, thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn và các khu vực ô nhiễm bom mìn...), từ đó tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền địa phương xử lý tốt các tình huống xảy ra trên địa bàn. Trong 5 năm đã tiến hành tổ chức PCBL-TKCN cho 6 xã (Đức Bác, Đôn Nhân, Yên Thạch, Nhân Đạo, Lãng Công, Bạch Lưu), luyện tập, diễn tập cháy rừng cho 2 xã (Đồng Quế, Quang Yên). Thu gom, lập biên bản báo cáo xử lý hàng chục các loại vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh (phá 01 quả bom, 05 quả lựu đạn, 03 quả đạn cối); thực hành 02 vụ chữa cháy rừng với hàng trăm lượt người, phương tiện tham gia, cứu chữa, dập tắt 0,2ha rừng.

          Có thể nói, sau 5 năm thực hiện Kế hoạch phòng thủ dân sự đã mang lại ý nghĩa rất thiết thực, giúp cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ngành đoàn thể có cách nhìn nhận, tư duy đánh giá tình hình sát đúng, giúp lường trước được các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn, đồng thời đưa ra cơ chế xử trí tình huống một cách khoa học, hiệu quả phù hợp với chức năng từng ngành, từng địa phương, thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao, tạo sức mạnh tổng hợp để giữ vững ANCT, TTATXH, ngăn chặn giảm thiểu những thảm họa thiên tai xảy ra trên địa bàn, bảo vệ thành quả kinh tế, văn hóa, xã hội của nhà nước, của nhân dân, ổn định đời sống an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương ngày càng phát triển, tăng cường, củng cố lòng tin cho nhân dân.

Bích Ngọc - Thu Hà

Ngày đăng: 24/06/2020