Tin kinh tế

Xã Hải Lựu có gần 600 lao động đang làm việc tại nước ngoài

Trong những năm qua, xã Hải Lựu đã thực hiện tốt công tác tư vấn, giới thiệu xuất khẩu lao động và chuyển dịch cơ cấu lao động từ lao động nông nghiệp sang làm việc tại các công ty trong nước để tăng thu nhập. Giai đoạn 2015-2020, trên địa bàn tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt 98,8%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50,05%; có gần 600 lao động đang xuất khẩu lao động tại nước ngoài.

 

 

Nhờ có XKLĐ đời sống nhân dân của xã Hải Lựu ngày càng nâng cao, nhiều người lao động tại nước ngoài trở về xây dựng nhà cửa khang trang và tái đầu tư tại địa phương.

 

Để đạt được kết quả này, hàng năm, UBND xã đã giao cho cán bộ chuyên môn tiến hành thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động phần cung - cầu lao động; phối hợp với Phòng Lao động - TB&XH huyện  xây dựng kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn; xây dựng kế hoạch giải quyết việc làm trong nước và xuất khẩu lao động. Tuyên truyền người dân tham gia tư vấn xuất khẩu lao động do Trung tâm đào tạo lao động xuất khẩu tỉnh tổ chức. Nhờ đẩy mạnh xuất khẩu lao động, đời sống kinh tế của người dân địa phương ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 39,3 triệu đồng/ người/năm, tăng 14,6 triệu đồng so với  năm 2015 (vượt 9,1% so với mục tiêu đại hội). Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2019 qua rà soát còn 1,97% giảm 5,27% so với năm 2015; hộ cận nghèo 3,08%, giảm  1,42% so với năm 2015.

Thời gian tới, các ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn xã Hải Lựu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn xuất khẩu lao động; phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện thẩm định hồ sơ các đối tượng tham gia xuất khẩu vay vốn từ Quỹ giải quyết việc làm của tỉnh. Tích cực phát huy lợi thế về xuất khẩu lao động, phấn đấu số lao động xuất khẩu ổn định hàng năm trên 500 lao động để giải quyết việc làm tăng thu nhập và tái đầu tư sản xuất tại địa phương./.

Lệ Quyên

Ngày đăng: 23/06/2020