Tin kinh tế

Sông Lô triển khai sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2020

Vụ chiêm xuân năm 2020, huyện Sông Lô gieo cấy diện tích trên 2.900 ha lúa, năng suất đạt trên 58 tạ/ha, hoàn thành kế hoạch đề ra cả về thời vụ và diện tích gieo cấy. Sau khi thu hoạch xong diện tích lúa xuân, tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sông Lô đang tập trung xuống đồng làm đất, gieo cấy, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2020.

 

 

Vụ mùa năm 2020, toàn huyện phấn đấu gieo trồng trên 2.300 ha lúa, chủ yếu là trà mùa sớm, bố trí trà mùa trung hợp lý, tạo điều kiện mở rộng sản xuất cây vụ đông. Để đảm bảo thắng lợi sản xuất vụ mùa, ngay sau khi thu hoạch xong vụ chiêm xuân, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền cho bà con tiến hành vệ sinh đồng ruộng, làm đất, diệt chuột, tiêu diệt mầm bệnh; hướng dẫn các địa phương có kế hoạch liên hệ với các đơn vị cung ứng đầy đủ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm chất lượng phục vụ cho sản xuất; tuyên truyền cho bà con chuẩn bị các điều kiện về tưới tiêu, phòng trừ sâu bệnh và gieo mạ theo đúng khung lịch thời vụ; trên cơ sở kế hoạch của huyện, các địa phương bố trí cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống hợp lý cho các trà lúa, cần chọn giống lúa có năng suất, chất lượng cao và thời gian sinh trưởng phù hợp cho từng vùng có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Bên cạnh đó, thực hiện và khuyến khích việc dồn thửa đổi ruộng, tích tụ ruộng đất, góp phần đẩy mạnh áp dụng tiến bộ KHKT, cơ giới hóa vào sản xuất, nhất là khâu làm đất và gieo trồng, thu hoạch để giảm sức lao động, hạ giá thành sản phẩm, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, vụ mùa, Vụ đông năm 2020 tiếp tục diễn ra trong điều kiện có nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp. Vì vậy, giải pháp của ngành Nông nghiệp là tăng cường công tác chỉ đạo; bố trí cơ cấu cây trồng, giống và thời vụ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.Theo đó, vụ Mùa, sử dụng các giống lúa thuần, ưu tiên sử dụng các giống lúa thuần chất lượng như: Thiên Ưu 8, Hương thơm 1, X21, X23, BC15, HT1, Q5, TH33... Trà lúa mùa sớm, thời vụ gieo mạ xong trước ngày 10/6, cấy tuổi mạ từ 10-15 ngày; áp dụng phương thức làm mạ nền, mạ xúc, gieo mạ tập trung để thuận tiện cho chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Trà lúa mùa trung gieo mạ từ ngày 15- 20/6, tuổi mạ cấy từ 15- 30 ngày. Hạn chế sử dụng các giống lúa có bản lá to, lá mềm, giống dễ nhiễm bệnh; thực hiện bón phân cân đối, bón tập trung...

Năm nay, khung thời vụ rút ngắn nên các địa phương phải chủ động nhập, giữ nước ngay sau khi gặt xong lúa chiêm xuân với phương châm “gặt xong đến đâu, nhập nước ngay đến đấy” để làm đất, đảm bảo đất ngấu ngả, rơm, rạ mục nhanh, góp phần hạn chế tình trạng lúa bị nghẹt rễ sau này. Tăng cường phối hợp, liên kết giữa các địa phương trong cùng hệ thống thủy lợi để thống nhất lịch lấy nước, làm đất, thời điểm gieo cấy, tạo thuận lợi cho công tác điều tiết nước phục vụ gieo cấy lúa mùa bảo đảm hiệu quả.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Lập Thạch phải có phương án nhập nước, tiêu nước cụ thể cho từng vùng, khu vực cụ thể, nhất là phương án chống úng cục bộ cho vùng trũng của huyện, đặc biệt trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp. Trong việc chuẩn bị vật tư nông nghiệp phải tính toán dự phòng 10% giống; không chỉ đạo bón phân đạm muộn, không sử dụng phân đạm để bón đón đòng để hạn chế bệnh bạc lá. Phòng NN và PTNT làm tốt công tác dự tính, dự báo và có hướng dẫn cụ thể việc phòng trừ sâu, bệnh, bảo vệ lúa. Các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, bảo đảm không để các loại vật tư nông nghiệp kém chất lượng lưu thông trên thị trường dưới mọi hình thức.

Đối với vụ Đông, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa, tăng diện tích các loại cây có giá trị kinh tế cao như rau, hoa quả, cây ưa lạnh, cây trung tính; áp dụng biện pháp làm bầu, làm đất tối thiểu để tranh thủ thời vụ. Phấn đấu, diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ mùa.

Ðể hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành Nông nghiệp và các địa phương sẽ tích cực đổi mới cơ cấu giống và chuyển đổi linh hoạt cây trồng trên đất trồng lúa. Thực hiện tốt các biện pháp thâm canh, bảo vệ cây trồng. Chủ động thực hiện các biện pháp thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai. Chú trọng xây dựng các mô hình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp trong vụ mùa, vụ đông năm 2020. Tổ chức tốt các hoạt động khuyến nông, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới và tiêu thụ nông sản. Tăng cường vai trò quản lý Nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp, nông thôn. Với sự chỉ đạo quyết liệt của ngành nông nghiệp huyện và UBND các xã, thị trấn, hy vọng vụ mùa, vụ đông năm 2020 đạt năng suất cao.

Bích Ngọc


Ngày đăng: 19/06/2020