Tin kinh tế

Vụ mùa năm 2020, huyện Sông Lô phấn đấu gieo cấy trên 2300 ha lúa

Vụ mùa năm nay, toàn huyện Sông Lô phấn đấu gieo cấy khoảng trên 2.300  ha lúa. Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, Phòng Nông nghiệp & PTNT, cấp ủy, chính quyền các địa phương đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nông dân làm tốt công tác chuẩn bị, phấn đấu hoàn thành gieo cấy trong tháng 7.

 

 

Theo kế hoạch của UBND huyện Sông Lô, trà lúa mùa sớm ưu tiên sử dụng các giống lúa thuần chất lượng như BC15, Thiên ưu 8, DT 39 Quế Lâm, DQ11…, thời vụ gieo mạ từ ngày 1-10/6, cấy tuổi mạ 15 ngày. Trà lúa mùa trung sử dụng các giống như Thiên ưu 8, Hương Thơm 1…gieo mạ từ 10-15/6, cấy tuổi mạ từ 15-30 ngày. Các địa phương cần có phương án chuẩn bị giống ngắn ngày dự phòng để chủ động khắc phục khi có thiên tai. Phấn đấu năng suất lúa vụ mùa đạt trên 53 tạ/ha, sản lượng đạt trên 12.000 tấn.

Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra huyện Sông Lô chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện hướng dẫn nhân dân làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ diện tích cây trồng vụ xuân, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra

Hiện nay bà con nông dân trên địa bàn các xã đã tiến hành gieo mạ, làm đất, chuẩn bị nước phục vụ sản xuất; một số xã có diện tích đồng trũng nhiều, như xã Nhạo Sơn, Tân Lập… bà con nông dân đã bắt đầu xuống đồng cấy trà lúa mùa sớm./.

Lệ Quyên- Hà Minh

 


Ngày đăng: 18/06/2020