Tin kinh tế

Tân Lập xuống đồng gieo cấy lúa vụ mùa năm 2020

Những ngày này, chúng tôi đến cánh đồng thôn Vân Nhưng- xã Tân Lập ruộng trên, ruộng dưới ruộng nào cũng có người làm, người cày bừa, người tháo nước, người gánh mạ, người cấy lúa… những người nông dân xã Tân Lập đang chăm chỉ bắt đầu gieo cấy vì một vụ mùa đầy hứa hẹn. Vụ Mùa năm nay xã Tân Lập tập trung gieo cấy gần 200ha, triển khai với các giống lúa chủ lực như:  X21, X23, BC15, HT1, Q5, TH33 và một số giống lúa lai khác. Đây đều là các giống lúa có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, cho năng suất cao, phù hợp với đồng đất, thổ nhưỡng của địa phương

 

 

Bà con Tân Lập tập trung gieo cấy vụ Mùa

 

Để đảm bảo cho việc triển khai vụ mùa đạt hiệu quả, năng suất, chất lượng, UBND xã Tân Lập đã chỉ đạo cán bộ nông nghiệp, trưởng thông dân cư cùng toàn thể nhân dân cần tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thực hiện tốt công tác dự tính, dự báo và phòng trừ sâu bệnh, dịch hại; thực hiện nghiêm lịch thời vụ; chuẩn bị đủ các loại giống lúa ngắn ngày và mạ dự phòng để cấy hết, cấy vượt diện tích; làm tốt công tác thủy lợi nội đồng, có kế hoạch cụ thể về điều tiết nước tưới, tiêu; đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về giống, phân bón, nước tưới, tiêu cho sản xuất. Triển khai quy mô sản xuất nông sản an toàn…

Cùng với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chuyên môn của huyện cùng những ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, bố trí cơ cấu giống và khung lịch thời vụ hợp lý. Hy vọng rằng vụ mùa  năm nay bà con nông dân xã Tân Lập sẽ có một mùa vàng bội thu./.

Ngọc Yến

 

 


Ngày đăng: 16/06/2020