Thời sự tổng hợp

Sông Lô nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai

          Những năm qua, tình trạng lấn chiếm đất đai, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định trên địa bàn huyện Sông Lô diễn ra khá phức tạp. Xác định công tác xử lý vi phạm về đất đai là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, năm 2020 huyện Sông Lô đã quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện và chính quyền UBND các xã, thị trấn trên địa bàn tích cực vào cuộc, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm đất đai. 

Ảnh: Lãnh đạo UBND huyện họp triển khai công tác xử lý vi phạm đất đai


          Sông Lô là địa phương có nhiều hộ dân vi phạm Luật Đất đai với 1.153 trường hợp với diện tích 33,23ha. Các trường hợp vi phạm xảy ra từ trước năm 2014 (trước luật đất đai 2013) là 1.118 trường hợp với 32,76ha. Thời điểm từ năm 2014 đến nay có 35 trường hợp vi phạm với diện tích 0,47ha. Số vụ vi phạm đất đai không chỉ phức tạp mà có những trường hợp đã diễn ra trong thời gian dài. Bên cạnh đó, bản đồ, hồ sơ địa chính của nhiều địa phương không được lưu trữ đầy đủ khiến việc phân loại, xác định nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, lập phương án xử lý gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, quá trình xử lý cưỡng chế, hoặc yêu cầu các trường hợp vi phạm tự khắc phục tháo dỡ công trình để trả lại đất cho Nhà nước cũng rất phức tạp.

          Xác định, việc xử lý vi phạm Luật Đất đai là nhiệm vụ quan trọng, phải có sự chỉ đạo quyết liệt, vào cuộc của các cấp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Huyện Sông Lô đã xây dựng nhiều văn bản chỉ đạo, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý, giải quyết tồn tại, vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn. UBND huyện đã chỉ đạo 100%  các xã, thị trấn thành lập Ban chỉ đạo, xử lý các vi phạm về đất đai nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thẩm định và phương án xử lý; xây dựng kế hoạch giải quyết, xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

          Mục tiêu huyện Sông Lô, trong năm 2020 xử lý các vi phạm về đất đai giải quyết được 40-50% số lượng các trường hợp vi phạm. Trong đó, lấn chiếm đất đai 34 trường hợp, chiếm đất 51 trường hợp và chuyển mục đích sử dụng trái phép là 845 trường hợp. Qua quá trình thực hiện, tính đến ngày 31/5/2020, huyện đã xử lý được 245 trường hợp vi phạm về đất đai tại các xã trên địa bàn, đạt 21% số trường hợp cần xử lý. Trong đó: Giao đất, thu tiền sử dụng đất không đúng quy định 91 trường hợp; chuyển mục đích sử dụng trái phép: 154 trường hợp; đã ban hành quyết định phê duyệt phương án và công nhận quyền sử dụng đất cho 31 hộ tại xã Hải Lựu, các xã còn lại đang hoàn thiện hồ sơ trình UBND huyện phê duyệt công nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

          Để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vi phạm pháp luật về đất đai, UBND các xã, thị trấn cần tăng cường tuyên truyền, vận động người sử dụng đất khắc phục vi phạm bằng việc tự tháo dỡ công trình, giao trả lại diện tích đất vi phạm. Bên cạnh đó, huyện Sông Lô tập trung vào 2 giải pháp chính là: Công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các vi phạm sử dụng đất trước năm 2014 phù hợp quy hoạch đất ở nông thôn mới, yêu cầu các xã, thị trấn hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất; những trường hợp không phù hợp quy hoạch, không đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì áp dụng biện pháp khắc phục, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu, nếu không thực hiện sẽ áp dụng cưỡng chế, giải tỏa theo quy định…Việc xử lý, giải quyết dựa trên cơ sở đầy đủ hồ sơ vi phạm và đối chiếu áp dụng từng trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.     

          Trong thời gian tới, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác quản lý đất đai để mọi tầng lớp nhân dân cũng như các đối tượng sử dụng đất hiểu đầy đủ về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm trong quản lý sử dụng đất. UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với chính quyền các xã tăng cường kiểm tra việc sử dụng đất, kiên quyết thu hồi các diện tích đất không sử dụng hoặc sử dụng lãng phí, sai mục đích; Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Sông Lô đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai; tập trung xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn tại; đẩy mạnh thanh, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm phát sinh.

Bích Ngọc

         


Ngày đăng: 12/06/2020