Thời sự tổng hợp

Chủ tịch UBND huyện Lê Quang Nghiệp kiểm tra tiến độ xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải tại Như Thụy, Tân Lập và thị trấn Tam Sơn

Sáng ngày 12/6, Đoàn công tác do đồng chí Lê Quang Nghiệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND làm trưởng đoàn đi kiểm tra tiến độ xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải tại xã Như Thụy, Tân Lập và thị trấn Tam Sơn. Cùng đi có thành viên BCĐ phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư của huyện.

 

 

Đồng chí Lê Quang Nghiệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND kiểm tra tiến độ xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải tại thị trấn Tam Sơn

 

Ngay khi có chủ trương triển khai thực hiện của Huyện ủy, UBND huyện Sông Lô, Đảng ủy, UBND các xã đã căn cứ các Nghị quyết, Kế hoạch của tỉnh, của huyện tiến hành thành lập Ban chỉ đạo, triển khai tới toàn thể nhân dân về chủ trương, chính sách hỗ trợ của nhà nước trong chương trình xây dựng cống, rãnh nước thải. Tính đến thời điểm hiện tại xã Tân Lập đã và đang xây dựng được 3,7/5,3 km đăng ký. Xã Như Thụy triển khai xây dựng được 105/360m đăng ký, thị trấn Tam Sơn triển khai xây dựng được 510,5/4.763,5m đăng ký.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn và đại diện lãnh đạo đã cùng tập trung trao đổi, thảo luận làm rõ một số nguyên nhân gây nên việc chậm tiến độ xây dựng cống, rãnh nước thải tại các địa phương trên.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Nghiệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND chỉ rõ: Chủ trương xây dựng cải tạo cống, rãnh thoát nước thải của tỉnh có tác dụng làm thay đổi môi trường sống của nhân dân, đồng thời, là tiền đề hướng đến mục tiêu xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại các địa phương. Thời gian của chủ trương trên sắp hết hiệu lực, bởi vậy, bộ máy chính trị của Tân Lập, Như Thụy và thị trấn Tam Sơn cần quyết liệt trong chỉ đạo, tuyên truyền từ xã xuống thôn. Các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng cống rãnh nước thải của xã, thị trấn được phân công cụ thể tới các thôn cần sâu sát cơ sở, nắm chắc tâm lý, động viên tuyên truyền để người dân hiểu, đồng tình ủng hộ. Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn cần lồng ghép tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc xây dựng cống rãnh nước thải vào các buổi sinh hoạt chi bộ, họp thôn. Các địa phương cần phát huy vai trò tiên phong của Đảng viên trong xây dựng cống rãnh thoát nước thải. Đồng thời rà soát các cống, rãnh đã xuống cấp để có phương án cải tạo trong thời gian sớm nhất.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh thêm với các địa phương cần hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo yêu cầu, chất lượng thi công, đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, Đại hội Đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Hà Minh

 

Ngày đăng: 12/06/2020