Thời sự tổng hợp

Đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải tại xã Yên Thạch và Tứ Yên

Chiều ngày 11/6, Đoàn công tác của huyện do đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đi kiểm tra tiến độ xây dựng cống rãnh nước thải tại xã Yên Thạch và Tứ Yên. Cùng đi có thành viên Ban chỉ đạo xây dựng rãnh nước thải của huyện.

 

 

Ngay từ khi UBND huyện triển khai chương trình xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải, Đảng ủy, UBND các xã đã căn cứ các Nghị quyết, Kế hoạch của cấp trên tiến hành thành lập Ban chỉ đạo, triển khai tới toàn thể nhân dân về chủ trương, chính sách hỗ trợ của nhà nước. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại kết quả đạt được tại 2 xã Yên Thạch và Tứ yên chưa cao. Xã Yên Thạch  đăng ký xây dựng, cải tạo hơn 2 km; tính đến đầu tháng 6/2020 toàn xã mới chỉ thực hiện được hơn 600m; trong đó, năm 2019 thôn Đoàn Kết và thôn Sông Lô xây được hơn 360m, trong tháng 6/2020 thôn Thống Nhất và thôn Sông Lô xây được thêm hơn 270m.

Xã Tứ Yên đăng ký xây dựng 2,62 km rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường. Tuy đã triển khai kế hoạch từ năm 2019, nhưng đến tháng 6 /2020, xã Tứ Yên mới xây dựng được 160m mương với độ rộng B40 tại thôn Yên Lương.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn và đại diện lãnh đạo, thành viên Ban chỉ đạo xã Yên Thạch và Tứ Yên đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại trong quá trình thực hiện. Đồng thời cùng thảo luận, tập trung tháo gỡ một số vướng mắc, đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Lê Quang Nghiệp- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 2 xã Yên Thạch, Tứ Yên cần tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc; kiện toàn lại ban chỉ đạo và tổ giúp việc sau đại hội, phân công các đồng chí thường vụ trực tiếp xuống từng thôn nắm bắt tư tưởng của nhân dân. Các xã cần triển khai họp Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn rút kinh nghiệm ở các thôn chưa làm tốt. Nâng cao vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động người dân. Ngoài việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, các Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn tăng cường tuyên truyền vai trò của việc cải tạo cống rãnh thoát nước thải trong đời sống hàng ngày; để nhân dân hiểu rõ nội dung của Nghị quyết, hiểu rõ chính sách hỗ trợ của tỉnh và nhân dân chính là chủ thể được hưởng lợi, để người dân đồng thuận làm theo. Bên cạnh việc xây dựng mới thì xã cần quan tâm cải tạo các khu vực cống rãnh xuống cấp. Các xã cần coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hoàn thành trước 15/7, để góp phần thay đổi, cải tạo môi trường sống cho nhân dân, đồng thời là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 11/06/2020