Thời sự tổng hợp

Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí, hỗ trợ người dân phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Sáng ngày 11/6, Đoàn Kiểm tra liên ngành số 2 và số 3 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có buổi làm việc tại huyện Sông Lô về việc Kiểm tra quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc chi hỗ trợ theo nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020, Nghị quyết số 42 NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính Phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Sông Lô. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Triệu Văn Chúc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các phòng, ban ngành có liên quan.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hữu Hà - Chánh thanh tra Sở tài chính triển khai nội dung buổi làm việc

 

 

Theo báo cáo của UBND huyện Sông Lô, trong suốt quá trình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn huyện Sông Lô không có người nhiễm bệnh, vì vậy nhiệm vụ chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức: treo các băng zôn, khẩu hiệu, pano tuyên truyền, phát tờ rơi, tuyên truyền bằng xe lưu động; phát sóng tin bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh 5 lần/ ngày... đồng thời thực hiện đầy đủ các đợt rà roát, lập danh sách, cách ly, theo dõi đối với các trường hợp có tiếp xúc với vùng dịch.

 

 

Đồng chí Triệu Văn Trúc - HUV, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

 

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, huyện đã tập trung triển khai ngay sau khi có các văn bản hướng dẫn. Công tác rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng được thực hiện đảm bảo phân loại chính xác, tránh trùng lặp, bỏ sót đối tượng.

Tính đến  ngày 12/5/2020, UBND huyện đã hoàn thành việc chi trả chế độ hỗ trợ cho 10.062 người thuộc 04 nhóm đối tượng: Người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền là 11.785.750.000 đồng. Đến nay, 17/17 xã, thị trấn trên địa bàn đã đồng loạt tổ chức chi trả tiền cho người dân. Việc chi trả tiền tại các xã, thị trấn có sự giám sát, hỗ trợ từ UBND, Ủy ban MTTQ, công chức LĐ-TB&XH nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, ngăn chặn các hành vi trục lợi, vi phạm trong thực hiện chính sách. 

 

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra từng hạng mục của từng đơn vị phụ trách và đưa ra kết luận cho từng hạng mục kiểm tra. Đoàn kiểm tra đánh giá cao những việc mà huyện Sông lô đã làm được trong công tác phòng chống dịch Covid- 19, làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nắm bắt, hiểu rõ chính sách của Đảng và Nhà nước. Bên canh đó Đoàn cũng yêu cầu huyện cần đẩy nhanh tiến độ chi trả hỗ trợ các đối tượng còn lại; có giải pháp thực hiện rà soát, lập danh sách nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do dịch Covid-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để việc chi trả hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, bảo đảm đúng quy định…

Thu Hà

 

 

 

Ngày đăng: 11/06/2020