Thời sự tổng hợp

Lãnh đạo UBND huyện Sông Lô kiểm tra tiến độ xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải tại Bạch Lưu, Đôn Nhân, Nhân Đạo

Sáng ngày 11/6, đoàn công tác do đồng chí Dương Văn Sơn - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đi kiểm tra tiến độ xây dựng cống rãnh nước thải tại các xã Bạch Lưu, Đôn Nhân và Nhân Đạo. Cùng đi có các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo xây dựng rãnh nước thải của huyện.

 

 

 

Ngay khi có chủ trương triển khai thực hiện của Huyện ủy, UBND huyện Sông Lô, Đảng ủy, UBND các xã đã căn cứ các Nghị quyết, Kế hoạch của tỉnh, của huyện tiến hành thành lập Ban chỉ đạo, triển khai tới toàn thể nhân dân về chủ trương, chính sách hỗ trợ của nhà nước trong chương trình xây dựng cống, rãnh nước thải. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa cao. Tính đến thời điểm hiện tại, xã Bạch Lưu xây dựng được 0,5 trên tổng số 3,9km đăng ký; xã Đôn Nhân xây dựng được 0,2 trên 2,6 km đăng ký. Xã Nhân Đạo năm 2019 đăng ký 0,647km, đến năm 2020 xã vận động nhân dân đăng ký thêm, nâng tổng số chiều dài xây dựng rãnh thoát nước lên 5,93km, tuy nhiên đến hiện tại vẫn chưa triển khai xây dựng được.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn và đại diện lãnh đạo, cán bộ các xã Bạch Lưu, Đôn Nhân, Nhân Đạo đã cùng thảo luận, tập trung tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Sơn- UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu 3 xã cần tập trung cả hệ thống chính trị vào cuộc, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn tăng cường tuyên truyền vai trò của việc cải tạo cống rãnh thoát nước thải, bảo vệ môi trường trong đời sống hàng ngày, từ đó giúp nhân dân hiểu rõ và ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; rà soát các mương rãnh thoát nước thải đã xuống cấp để có phương án cải tạo, nâng cấp. Tiến hành học hỏi kinh nghiệm của các xã làm tốt như Cao Phong, Quang Yên, Hải Lựu...

Xây dựng cống, rãnh thoát nước thải là chủ trương lớn của tỉnh, là tiền đề xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao. Các địa phương cần coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tập trung hoàn thành trước 15/7. Đây cũng là việc làm thiết thực để cải tạo môi trường sống cho nhân dân, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, Đại Hội Đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Hà Minh

Ngày đăng: 11/06/2020