An ninh quốc phòng

Tòa án nhân dân huyện Sông Lô đẩy mạnh công tác xét xử và giải quyết các vụ án

Trong thời gian qua, Tòa án nhân dân huyện Sông Lô không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung bám sát các nhiệm vụ chính trị, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xét xử các vụ án, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 

 

Hàng năm, Tòa án nhân dân huyện Sông Lô đã bám sát sự chỉ đạo của Tòa án nhân dân tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để xây dựng kế hoạch, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ án. Để nâng cao chất lượng công tác xét xử, giải quyết các loại án, Tòa án nhân dân huyện Sông Lô luôn chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao; Quán triệt cho đội ngũ cán bộ nâng cao tinh thần, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng; thể hiện tinh thần làm việc công minh, đúng mực, tôn trọng, lắng nghe ý kiến từ nhân dân; đảm bảo đầy đủ các quyền lợi của đương sự theo quy định của pháp luật... Các thẩm phán, thư ký tích cực học tập, nghiên cứu, cập nhật các loại văn bản mới ban hành; thường xuyên chia sẻ, trao đổi nghiệp vụ, tìm những giải pháp hiệu quả nhất trong quá trình thụ lý, thu thập tài liệu, giải quyết vụ án. Cùng với đó, việc áp dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của ngành được TAND huyện quan tâm, giúp hoạt động xét xử, giải quyết các công việc được nhanh chóng và thuận lợi.

Với những nỗ lực đó, từ năm 2015 đến 31/12/2019, Tòa án nhân dân huyện Sông Lô đã giải quyết 998 vụ, trên tổng số 1149 vụ việc đã thụ lý. Trong đó án hình sự thụ lý 171 vụ, 322 bị cáo, đã giải quyết 163 vụ, 307 bị cáo. Án dân sự thụ lý 141 vụ việc, đã giải quyết 102 vụ việc. Án hôn nhân gia đình thụ lý 776 vụ việc, đã giải quyết 672 vụ. Án kinh doanh thươg mại đã thụ lý và giải quyết 1 vụ. Án hành chính đã thụ lý và giải quyết 2 vụ.  

Trong 6 tháng đầu năm 2020, TAND huyện Sông Lô đã thụ lý 183 vụ việc các loại, trong đó đã giải quyết 100 vụ việc, đạt tỷ lệ giải quyết chung là 54,64%. Trong đó về án hình sự thụ lý 25 vụ 60 bị cáo, đã đưa ra xét xử 20 vụ 39 bị cáo; công tác giải quyết xét xử vụ việc dân sự thụ lý 29 đã giải quyết 3 vụ; vụ việc hôn nhân và gia đình thụ lý 115 vụ đã giải quyết xong 68 vụ. Các bản án mà Toà án nhân dân huyện tuyên đều rõ ràng, tính khả thi cao, đáp ứng công cuộc cải cách tư pháp hiện nay. Không có trường hợp nào kết án oan người không có tội, không bỏ lọt tội phạm.

Từ năm 2015 đến nay, Tòa án nhân dân huyện Sông Lô đã đưa ra xét xử lưu động 60 vụ án hình sự tại UBND các xã trong huyện. Việc đưa các vụ án xét xử lưu động ở các địa phương nơi có vụ việc xảy ra hoặc nơi có người phạm tội luôn được dư luận quan tâm và nhân dân địa phương đồng tình ủng hộ.

Trong công tác xét xử án hình sự, Toà án nhân dân huyện đã thực hiện tốt các nguyên tắc được quy định trong Hiến pháp để xem xét theo hướng có lợi cho người phạm tội. Đặc biệt là các nguyên tắc suy đoán vô tội, tranh tụng tại phiên toà theo tinh thần cải cách Tư pháp, bảo đảm tính dân chủ, công bằng, qua đó, tạo sự chuyển biến tích cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử. Hình phạt mà các Hội đồng xét xử đã tuyên đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, răn đe, trừng trị tội phạm, đáp ứng được yêu cầu đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện. Các vụ án thụ lý và xét xử đều được giải quyết trong thời hạn luật định, thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục quy định trước, trong và sau phiên tòa; xét xử đúng người, đúng tội, đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo trong các vụ án có đồng phạm.

Cùng với việc xét xử nghiêm minh các loại vụ án, Toà án huyện Sông Lô đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các phiên toà. Qua đó đã giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân, góp phần tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Xác định công tác hội thẩm nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, TAND huyện thường xuyên phối kết hợp, trao đổi với các cơ quan, đơn vị nơi có hội thẩm công tác, tạo điều kiện thuận lợi để các vị hội thẩm vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ xét xử mà Đảng và nhân dân các dân tộc trong huyện đã tín nhiệm giao phó. Để đảm bảo cho hoạt động xét xử kịp thời, đúng quy định của pháp luật, TAND thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với các hội thẩm Nhân dân để kịp thời trao đổi thông tin, trao đổi về công tác chuyên môn nghiệp vụ, nhất là những văn bản mới được ban hành hoặc có sửa đổi bổ sung, để các Hội thẩm kịp thời nắm bắt và vận dụng vào quá trình xét xử.

Để nâng cao chất lượng xét xử, thời gian tới, TAND huyện Sông Lô tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Huyện ủy Sông Lô về công tác cải cách tư pháp; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cải cách, gắn với thực hiện nghiêm chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng”, nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức toà án nhân dân, đáp ứng tốt yêu cầu về công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới./.

Hà Minh – Lệ Quyên

Ngày đăng: 09/06/2020