Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Chiều ngày 28/5/2020, Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo có đồng chí Lê Đăng Tâm - UV BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy và các đảng viên trong chi bộ.

 

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025. Theo báo cáo nhiệm kỳ 2015-2020, dưới sự quan tâm lãnh chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch đã thực hiện và hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà Đại hội II đề ra. Chi bộ luôn giữ vững sự đoàn kết nhất trí, sinh hoạt chi bộ theo định kỳ và tổ chức học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng viên trong chi bộ tuyệt đối tin tưởng Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng CNXH ở Việt Nam.

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thể - Phó Bí thư chi bộ phát biểu khai mạc Đại hội

 

Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch là chi bộ ghép của 2 cơ quan gồm: Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chi cục Thống kê. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch đã đạt được những kết quả quan trọng. Tham mưu tích cực cho Huyện ủy - UBND huyện chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch, trong nhiệm kỳ qua đã tham mưu cho UBND huyện lập và phân bổ dự toán, thẩm định quyết toán thu - chi ngân sách hàng năm cho các đơn vị kịp thời, đúng luật. Xây dựng các văn bản hướng dẫn; quản lý điều hành ngân sách nhà nước trên địa bàn đảm bảo các hoạt động chi thường xuyên cho bộ máy hành chính nhà nước, các nhiệm vụ an ninh quốc phòng, an ninh xã hội, các nhiệm vụ phát sinh đột xuất và đầu tư hạ tầng phát triển kinh tế xã hội của địa phương đảm bảo kịp thời, hiệu quả đúng chế độ chính sách và quy định của pháp luật hiện hành.

Thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức triển khai, ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị dự toán ngân sách huyện, UBND các xã, thị trấn trong việc khai thác quản lý tốt nguồn thu trên địa bàn, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng luật và các văn bản hướng dẫn; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị dự toán, các xã, thị trấn, kịp thời uốn nắn, xử lý sai phạm, không để xảy ra các trường hợp vi phạm trong quản lý, điều hành ngân sách. Quản lý tài sản, quản lý giá trên địa bàn theo quy định.

Lãnh đạo đơn vị thực hiện công tác xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm. Triển khai luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn đến các chủ đầu tư, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch đầu tư công theo quy định.

Tham mưu quản lý doanh nghiệp, kinh tế tập thể HTX trên địa bàn, thẩm định cấp phép đăng ký kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân đảm bảo kịp thời. Tổ chức định giá và bán đấu giá theo quy định.

Trong lĩnh vực Thống kê: Thực hiện tốt các hoạt động thống kê theo chương trình công tác, cung cấp thông tin kinh tế - xã hội theo yêu cầu của Huyện ủy, UBND huyện. Thực hiện báo cáo thống kê tình hình kinh tế xã hội tháng, quý, năm và nhiều năm đảm bảo chính xác, kịp thời; đánh giá mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phân tích thống kê theo chuyên đề, cung cấp thông tin kinh tế - xã hội phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Chi bộ đã chú trọng công tác xây dựng chi bộ vững mạnh toàn diện, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động chuyên môn, thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 5 đảng viên mới, xét chuyển đảng chính thức 5 đồng chí, cử 5 đồng chí đi học trung cấp lý luận chính trị.

Lãnh chỉ đạo đạo 100% đảng viên trong chi bộ nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của TW, của tỉnh, quán triệt Chỉ thị 05 của BCT - về học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề hàng năm, NQTW4 khóa XII về ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống của cán bộ Đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với quy định 05 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, xây dựng chương trình hành động thực hiện đạt kết quả cao.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và quyết định nhiều nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới như: Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% gia đình đảng viên đạt gia đình văn hóa; phấn đấu kết nạp 1-2 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Đăng Tâm - UVBTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy chúc mừng và biểu dương những thành quả mà Chi bộ Phòng Tài chính - Kế hoạch đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời chỉ đạo cần tiếp tục đổi mới phương thức lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ có bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị để làm việc hiệu quả hơn. Chú trọng quan tâm công tác xây dựng Đảng, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các chuyên đề hàng năm, NQTW4 khóa XII và Quy định số 05 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

 

 

Chi bộ phòng Tài chính - Kế hoạch tặng hoa chia tay các đồng chí chuyển công tác khác

 

 

Đồng chí Lê Đăng Tâm - Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Đại hội đã bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Đức Khang - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Thể - Chi cục Trưởng Chi cục Thống kê tái cử chức Phó Bí thư Chi bộ./.

 

Ngọc Yến

 


Ngày đăng: 29/05/2020