Thông tin cần biết

Thông báo kết quả điểm thi và nhận đơn phúc khảo vòng I, kỳ thi tuyển dụng giáo viên tiểu học huyện Sông Lô năm 2020

Xem kết quả tại đây

 

 

 

Ngày đăng: 08/06/2020