An ninh quốc phòng

Xã Nhân Đạo ra quân huấn luyện lực lượng dân quân năm 2020

Sáng ngày 3/6/2020, xã Nhân Đạo - huyện Sông Lô tổ chức Khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm 2020.  Dự buổi khai mạc có lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ cùng các ban, ngành, đoàn thể xã Nhân Đạo và các chiến sỹ dân quân xã Nhân Đạo.

Tại lễ khai mạc, Ban chỉ huy Quân sự xã đã quán triệt nội dung kế hoạch huấn luyện, công bố Quyết định kiện toàn lực lượng dân quân; Quyết định công nhận chiến sỹ dân quân đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia dân quân; Quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân và Quyết định huy động lực lượng dân quân tham gia huấn luyện.

Năm 2020 lực lượng dân quân tự vệ xã Nhân Đạo có 80 đồng chí, đây là lực lượng quan trọng đảm bảo công tác quốc phòng địa phương và là lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đợt huấn luyện này các chiến sỹ lực lượng dân quân tự vệ sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về công tác Quân sự địa phương, nắm vững nguyên tắc chỉ đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện dân quân tự vệ và thực hành trên thao trường với các nội dung: Tổ chức biên chế lực lượng dân quân và tham quan mô hình học cụ, giáo án, bài giảng; nắm bắt tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Huấn luyện Điều lệnh đội ngũ, đội ngũ chiến thuật.

Với mục tiêu phấn đấu huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, quân số tham gia huấn luyện đạt từ 90% trở lên; phân đấu 100% các nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có từ 82% đạt khá giỏi trở lên.

Qua đợt huấn luyện góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2020.

Ngọc Yến

 

Ngày đăng: 04/06/2020