Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, công dân

Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện uỷ tại kỳ tiếp dân tháng 02/2020

 

 

Ngày đăng: 05/03/2020