Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, công dân

Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại kỳ tiếp dân tháng 6/2019

 

 

 

Ngày đăng: 05/07/2019