An ninh quốc phòng

Xã Đôn Nhân ra quân huấn luyện lực lượng dân quân năm 2020

Sáng ngày 05/6/2020, xã Đôn Nhân - huyện Sông Lô tổ chức Khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm 2020. Dự buổi khai mạc có lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ cùng các ban, ngành, đoàn thể xã Đôn Nhân và 91 chiến sỹ dân quân xã Đôn Nhân.

Trong thời gian huấn luyện 12 ngày, cán bộ chiến sỹ dân quân xã Đôn Nhân sẽ được học tập các chuyên đề chính trị như: Luật dân quân tự vệ; Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; thông báo tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, học kỹ thuật, chiến thuật quân sự và thực hành trên thao trường với các nội dung: Tổ chức biên chế lực lượng dân quân và tham quan mô hình học cụ, giáo án, bài giảng; nắm bắt tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Huấn luyện Điều lệnh đội ngũ, đội ngũ chiến thuật.

Với phương châm phấn đấu huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, quân số tham gia huấn luyện đạt từ 95% trở lên; phân đấu 100% các nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có từ 80% đạt khá giỏi trở lên.

Qua đợt huấn luyện này, nhằm trang bị cho lực lượng dân quân xã Đôn Nhân những nội dung kiến thức về chính trị, quân sự; nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ thuật chiến đấu, khả năng vận dụng thành thục các phương án, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thu Hà

 

Ngày đăng: 05/06/2020
Các tin cùng chuyên mục