Thời sự tổng hợp

Sông Lô tăng cường quản lý chất lượng đường giao thông nông thôn

Trong xây dựng nông thôn mới, hệ thống đường giao thông nông thôn được xác định là một trong những tiêu chí hết sức quan trọng cho việc phát triển kinh tế nông thôn, tăng cường giao thương và giao lưu văn hóa. Từ khi triển khai chương trình xây dựng Nông thôn mới, huyện Sông Lô ta đã nâng cấp, cứng hóa được hàng trăm km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, góp phần quan trọng thay đổi diện mạo nông thôn. Tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu; các dịch vụ xã hội được mở rộng, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở các xã, thị trấn phát triển.

 

 

 

Nguồn vốn đầu tư xây dựng đường GTNT được phân cấp rõ ràng, trong đó: Đối với các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường trục xã chủ yếu là vốn đầu tư từ ngân sách; đường thôn xóm huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân, các cơ quan Nhà nước chỉ hỗ trợ kích cầu và định hướng, chỉ đạo về quy mô cũng như chất lượng công trình, bảo đảm thi công xây dựng theo đúng quy định. 

Việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn xi măng hỗ trợ ở hầu hết các xã, thị trấn bảo đảm đúng mục đích, không có thất thoát và có sự giám sát chặt chẽ của nhân dân trên tinh thần "dân biết, dân bàn, dân kiểm tra và dân hưởng lợi". Khi triển khai xây dựng công trình được bàn bạc dân chủ công khai về tài chính và phát huy tối đa vai trò giám sát của nhân dân, nâng cao trách nhiệm của thôn, xóm, tổ dân cư làm chủ đầu tư xây dựng. 

Trong giai đoạn 2010 - 2019, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã đóng góp trên 75 tỷ đồng, tự nguyện hiến trên 299.000m2 đất và trên 200 nghìn ngày công lao động… để mở rộng đường GTNT. Nhờ đó, đến nay phần lớn các tuyến đường thôn, xóm, đường trục xã ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã được đổ bê tông, rải nhựa góp phần thay đổi diện mạo nông thôn và thúc đẩy kinh tế ở nông thôn nói riêng và của cả tỉnh nói chung phát triển.   

 Hiện nay toàn huyện đã nâng cấp, cứng hóa được 155,83 km đường giao thông nông thôn (trong đó GTTX 73,43km; đường trục thôn 28km; đường ngõ xóm 24,15km; đường GTNĐ 30,25km), nâng tỷ lệ đường GTTX được cứng hóa lên 240,25/240,45km đạt 100%; đường trục thôn được cứng hóa 189,7/229,9 đạt 86,43%; đường ngõ xóm được cứng hóa 141,57/221,8km đạt 63,83%; đường trục chính GTNĐ được cứng hóa 88,2/136km đạt 64,86%. Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 179 công trình, trong đó có 109 công trình GTNT, 70 công trình CTNĐ tập trung tại các xã đăng ký đạt chuẩn NTM.

Công tác quản lý xây dựng đường giao thông nông thôn từng bươc được nâng lên, chất lượng công trình đáp ứng được yêu cầu thiết kế. Tuy nhiên hành lang giao thông còn hạn chế, hệ thống rãnh thóat nước một số tuyến đường vẫn chưa được hoàn thiện làm ảnh hưởng đến việc bảo vệ nền đường.

Cùng với đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng GTNT, huyện Sông Lô đã tập trung thực hiện các giải pháp bảo vệ bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư. Trách nhiệm về chất lượng công trình GTNT phải được gắn chặt với từng chủ thể tham gia trong quá trình đầu tư xây dựng, đó là người dân, chính quyền cấp xã.

Để bảo vệ công trình giao thông, ngoài việc lắp đặt khung khống chế tải trọng, tăng cường biển báo, đề nghị các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm. Bởi thực tế nhiều tuyến đường có biển báo rõ ràng, nhưng khi không có lực lượng chức năng kiểm soát thì xe quá tải vẫn lưu thông làm hư hại kết cấu hạ tầng giao thông... Thực hiện phong trào Toàn dân xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước tại các khu dân cư nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu dân cư là một chủ trương lớn, mang nhiều ý nghĩa quan trọng của tỉnh và của huyện Sông Lô bên cạnh đó cũng tạo điều kiện cho người dân và các phương tiện đi lại thuận tiện, an toàn, tránh giảm tối đa va chạm, TNGT, tránh hư hỏng hệ thống giao thông và duy trì tuổi thọ của đường giao thông.

Những kết quả trong triển khai xây dựng nông thôn mới của huyện 10 năm qua khá toàn diện đã góp phần làm chuyển biến rõ nét hạ tầng nông thôn, bảo đảm giao thương với các vùng lân cận. Sau 10 năm quyết tâm của các cấp chính quyền và nhân dân, đến nay 100% các xã trên địa bàn huyện đã đạt chuẩn NTM. Bộ mặt nông thôn được cải thiện, đời sống kinh tế - văn hóa, xã hội được nâng lên là tiền đề để huyện Sông Lô phấn đấu về đích NTM năm 2020.

Thu Hà - Ngọc Yến

Ngày đăng: 03/06/2020