An ninh quốc phòng

Tân Lập ra quân huấn luyện lực lượng dân quân năm 2020

Sáng ngày 3/6/2020, xã Tân Lập (Sông Lô) tổ chức Khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm 2020.  Dự buổi khai mạc có lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ cùng các ban, ngành, đoàn thể và 86 chiến sỹ dân quân xã Tân Lập .

Tại lễ khai mạc, Ban chỉ huy Quân sự xã đã quán triệt nội dung kế hoạch huấn luyện, công bố Quyết định kiện toàn lực lượng dân quân; Quyết định công nhận chiến sỹ dân quân đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia dân quân; Quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân và Quyết định huy động lực lượng dân quân tham gia huấn luyện.

Trong thời gian huấn luyện 10 ngày (từ 3/6/2020  đến 13/6/2020), cán bộ chiến sỹ dân quân xã Tân Lập sẽ được học tập các chuyên đề chính trị như:  Luật dân quân tự vệ; Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; thông báo tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương,  học kỹ thuật, chiến thuật quân sự và thực hành trên thao trường với các nội dung: Tổ chức biên chế lực lượng dân quân và tham quan mô hình học cụ, giáo án, bài giảng; nắm bắt tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Huấn luyện Điều lệnh đội ngũ, đội ngũ chiến thuật.

Với mục tiêu phấn đấu huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, quân số tham gia huấn luyện đạt từ 90% trở lên; phấn đấu 100% các nội dung huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó có từ 80% đạt khá giỏi trở lên.

Qua đợt huấn luyện, nhằm trang bị cho lực lượng dân quân xã những nội dung về chính trị, quân sự; nâng cao bản lĩnh chính trị vững vàng, thành thạo kỹ thuật chiến đấu, khả năng vận dụng thành thục các phương án, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu cao, xử lý hiệu quả các tình huống xảy ra ở cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2020.

Ngọc Yến

Ngày đăng: 03/06/2020
Các tin cùng chuyên mục