Tin kinh tế

Bà con nông dân xã Quang Yên khẩn trương thu hoạch lúa chiêm xuân năm 2020

Hiện nay các cánh đồng lúa trên địa bàn Quang Yên đã vào thời điểm chín rộ. Cùng với các địa phương trong huyện, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân xã Quang Yên đang khẩn trương thu hoạch lúa vụ chiêm xuân, chuẩn bị diện tích sản xuất vụ mùa đúng khung lịch thời vụ.

 

 

Vụ chiêm xuân năm 2020, xã Quang Yên gieo cấy trên 210 ha. Dưới sự chỉ đạo, đôn đốc sát sao của chính quyền địa phương, được sự hướng dẫn chuyên môn của các cơ quan chức năng và cán bộ nông nghiệp xã, bà con nông dân đã tích cực phòng trừ sâu bệnh hại lúa, chú trọng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào gieo cấy và chăm sóc.

Sản xuất vụ xuân năm nay  do thời tiết diễn biến bất thường, thuận lợi cho sâu bệnh hại phát sinh. Nhưng do chủ động thường xuyên thăm đồng, chăm sóc theo đúng hướng dẫn vào đầu mỗi vụ sản xuất và chỉ dẫn của Trạm khuyến nông, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, đặc biệt là việc điều tiết nước hợp lý, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời nên năng suất lúa của bà con nông dân xã Quang Yên năm nay vẫn ổn định. Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa xuân của xã đã thu hoạch xong 90%. Năng suất lúa vụ xuân trên địa bàn ước đạt khoảng 180-190kg/ sào.

Thời điểm này, nhiều thôn bản trên địa bàn xã đang khẩn trương ra đồng, thu hoạch nốt các diện tích lúa đang chín rộ còn lại với phương châm lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đó, đồng thời chuẩn bị tốt diện tích đất sản xuất vụ mùa, đảm bảo đúng khung lịch thời vụ./.

 

 

Lệ Quyên

Ngày đăng: 02/06/2020