Tin kinh tế

Lãng Công phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ

Xã Lãng Công (huyện Sông Lô) là một xã miền núi của Huyện Sông Lô. Trên địa bàn có hai dân tộc chính đó là dân tộc Kinh và dân tộc Dao cùng nhau sinh sống lâu đời. Trong giai đoạn 5 năm 2015-2020, kinh tế xã Lãng Công phát triển và có những bước tăng trưởng khá. Cùng với khai thác thế mạnh kinh tế nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xã Lãng Công khuyến khích người dân phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ. Qua đó, góp phần quan trọng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại, dịch vụ.

 

 

Xác định được lợi thế trung tâm và có tuyến đường tỉnh lộ chạy qua, Đảng ủy, UBND xã Lãng Công đã khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các loại hình kinh doanh, dịch vụ. Hiện nay, dọc 2 bên đường tỉnh lộ 307 thuộc địa phận xã Lãng Công hầu hết là các hộ kinh doanh, buôn bán. Mặt hàng kinh doanh chủ yếu là hàng tiêu dùng, dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ sửa chữa, dịch vụ ăn uống, giải trí. Hiện nay toàn xã có khoảng 550 hộ kinh doanh, dịch vụ, mở cửa hàng, nhà hàng buôn bán; Ngoài các mặt hàng thiết yếu, người dân đã chuyển hướng sang kinh doanh dịch vụ ăn uống và giải trí . Bên cạnh đó, nhiều xưởng may gia công được xây dựng, sản xuất các mặt hàng: Quần áo, túi bạt xuất khẩu…tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động nhàn rỗi tại địa phương. Thu nhập bình quân của các lao động tại xưởng may gia công từ 4- 7 triệu đồng/ tháng, góp phần cải thiện đời sống nông thôn trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, giá trị thu từ phát triển TTCN và dịch vụ bình quân 5 năm đạt 83,3 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng từ 27 - 30%. Thu nhập bình quân  đầu người hàng năm tăng, năm 2015 bình quân thu nhập là 28 triệu đồng/người/năm, đến năm 2019 bình quân thu nhập là 35,3 triệu đồng/người/năm), so với nhiệm kỳ trước tăng 7,3 triệu đồng/người/năm. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,69%, cận nghèo 2,78%. Đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới.

Đảng ủy, UBND xã Lãng Công luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động địa phương. Mục tiêu của xã trong gia đoạn 2020-2025 phấn đấu nhịp độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 29%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 47%; dịch vụ, thương mại 24%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 45 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1,5 %.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 31/05/2020