Thời sự tổng hợp

Đại hội Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy Sông Lô lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 29/5/2020, Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy Sông Lô tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Công Ngôn- Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong các Ban xây dựng Đảng, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng cùng các đảng viên trong chi bộ.

 

 

Toàn cảnh hội nghị

 

Trong thời gian qua, với tinh thần đoàn kết cao của cán bộ, đảng viên, Chi bộ Ban Dân vận đã thể hiện được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đề ra, thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình. Các nhiệm vụ chính trị của Chi bộ được hoàn thành cơ bản, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo, điều hành của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và mối liên hệ chặt chẽ trong Đảng. Cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên. Chi bộ duy trì thường xuyên và đều đặn chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng. Trong sinh hoạt chi bộ đã thực sự phát huy dân chủ, tập trung thảo luận thẳng thắn và giải quyết được những vẫn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, đáp ứng tâm tư nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên. Chi bộ thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 

 

Đồng chí Trần Văn Tuyên - HUV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Bí thư Chi bộ phát biểu khai mạc Đại hội

 

Công tác dân vận trên địa bàn huyện được quan tâm theo hướng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Tổ chức hệ thống dân vận các cấp trên địa bàn huyện được quan tâm kiện toàn; nội dung và phương thức hoạt động công tác dân vận theo hướng gần dân, sâu sát cơ sở. Các cấp uỷ đảng lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận... của Trung ương Đảng và của Tỉnh uỷ về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo.

 

 

Đồng chí Nguyễn Bằng- Phó Trưởng Ban dân vận Huyện ủy thông qua báo cáo chính trị trình đại hội

 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp uỷ đảng, chính quyền trên địa bàn huyện đẩy mạnh thực hiện gắn với thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ”.

Các mô hình “Dân vận khéo” được trải đều trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá – xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị. Đến nay, tổng số mô hình Dân vận khéo trên địa bàn huyện đã xây dựng được là 239 mô hình.

Hệ thống MTTQ các cấp trong huyện thường xuyên duy trì nội dung hoạt động của Quy chế như phối hợp tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân; hoạt động tuyên truyền vận động nhân dân, hoạt động giám sát và phản biện xã hội; Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên có nhiều hoạt động thiết thực góp phần nâng cao đời sống, văn hoá, tinh thần, thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín cao trong các đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc trong tôn giáo nhất là vào các dịp kỷ niệm, dịp tết Nguyên Đán và những ngày lễ trọng.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng, đạt hiệu quả và có sức lan toả sâu rộng trong nhân dân; năm 2015 có 85,4%; hộ đạt gia đình văn hóa, năm 2019 đã có 88,96%, hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, tăng là 3,56% so với đầu nhiệm kỳ.Năm 2015 có 157/175 thôn dân cư đạt làng văn hóa, chiếm 89,7%; đến năm 2019 có 150/158 thôn dân cư đạt làng văn hóa, chiếm 94,93%. Trong nhiệm kỳ qua Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện vận động được hơn 1.777 tỷ đồng. Từ năm 2015-2019, trên địa bàn huyện đã sửa chữa, xây mới 98 nhà Đại đoàn kết, tổng kinh phí hơn tỷ đồng.

Đại hội đã thống nhất đề ra các mục tiêu chính trong nhiệm kỳ mới 2020-2025 như: Hằng năm, Chi bộ Ban Dân vận Huyện ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ban Dân vận Huyện ủy, UB MTTQ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

 

Đồng chí Trần Công Ngôn- Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

 

 

 

Tại Đại hội đã bầu Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Trần Văn Tuyên-HUV- Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch MTTQ huyện được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Bằng- Phó Ban dân vận Huyện ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ./.

Lệ Quyên- Thu Hà

Ngày đăng: 29/05/2020