Thời sự tổng hợp

MTTQ huyện Sông Lô tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư

Thực hiện phong trào Toàn dân xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước tại các khu dân cư trên địa bàn, huyện Sông Lô đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tích cực triển khai có hiệu quả phong trào, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư.

 

 

Với vai trò là cơ quan thường trực triển khai phong trào Toàn dân xây dựng, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước tại các khu dân cư, Uỷ ban MTTQ huyện Sông Lô đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân; đồng thời tổ chức ký cam kết và phát động phong trào thi đua đến từng ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong huyện.

Bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ, UBND huyện; Kế hoạch 159/KH-MTTQ-BTT ngày 10/6/2019 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc về tổ chức triển khai phong trào toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư; Kế hoạch số 934/KH-UBND ngày 26/6/2019 của UBND huyện Sông Lô về triển khai hỗ trợ, huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện và nguyên tắc, cơ chế thực hiện; MTTQ các cấp huyện Sông Lô đã chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền hướng dẫn việc tổ chức họp nhân dân tại khu dân cư, các ngõ, xóm, tổ liên gia để bàn phương án, cách thức triển khai cụ thể, lấy ý kiến của nhân dân một cách công khai, dân chủ, minh bạch tạo sự đồng thuận để đăng ký thực hiện. Phân công cụ thể phụ trách công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động, tổ chức triển khai thực hiện. Tổ chức phát động phong trào thi đua đến từng khu dân cư để mỗi hộ gia đình, mỗi người dân thấy rõ mục đích ý nghĩa, lợi ích của phong trào, từ đó, nhân dân rất phấn khởi, đồng thuận cao với chủ trương của tỉnh, của huyện, tự nguyện đăng ký thi đua, tích cực tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước, bảo vệ môi trường tại các khu dân cư.

Ngay sau khi triển khai, toàn huyện có 17/17 xã, thị trấn đăng ký xây dựng cống, rãnh thoát nước thải với chiều dài 71,27 km. Với quyết tâm thực hiện của chính quyền địa phương cùng sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, đến nay đã có 13 xã, thị trấn triển khai thực hiện, được 31,17 km. Số kinh phí đã được UBND tỉnh cấp hơn  45,2 tỷ đồng, đã giải ngân được hơn 14,4 tỷ đồng. Trong đó số kinh phí huy động nhân dân đóng góp được trên 12,3 triệu đồng. Các xã làm tốt như Cao Phong hoàn thiện được hơn 12km, xã Quang Yên thực hiện được hơn 10km, xã Hải Lựu 2,6 km, …Tuy nhiên còn lại 4 xã chưa triển khai gồm: Phương Khoan, Như Thụy, Đôn Nhân, Nhân Đạo.

Tại xã Cao Phong, trong chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự đóng góp tích cực của người dân, phần lớn các tuyến đường chính của thôn được bê tông hóa. Tuy nhiên, vài năm gần đây, nhiều hộ dân trong thôn mở rộng quy mô chăn nuôi gia súc, gia cầm, do vậy, nước thải chăn nuôi thải nhiều ra môi trường, chảy tràn ra đường giao thông gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Khi xã phát động phong trào xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải trong thôn, các hộ dân đều đồng thuận cao. Sau khi chính quyền địa phương ban hành các nghị quyết, kế hoạch, các thôn họp, thành lập tiểu ban, xin ý kiến của nhân dân về cách làm. Điều phấn khởi là bà con không những hiểu, đồng tình ủng hộ mà nhiều hộ còn đóng góp thêm kinh phí,ngày công lao động để xây dựng rãnh thoát nước thải.

Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân tham gia xây dựng, cải tạo hệ thống cống rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường ở khu dân cư do Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện phát động, ngay sau khi có chủ trương của cấp trên, xã Quang Yên đã ban hành nghị quyết lãnh đạo, xây dựng kế hoạch; tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai xây dựng rãnh thoát nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên ở 11 thôn. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền đến tất cả người dân cơ chế hỗ trợ chi phí nguyên vật liệu xây dựng của Nhà nước, huy động tối đa mọi khả năng đóng góp của nhân dân về công sức, tiền của. Ủy ban MTTQ xã thành lập các ban giám sát cộng đồng ở các thôn tham gia giám sát quá trình thực hiện.Qua rà soát, trên địa bàn xã hoàn thiệntrên10,3 km rãnh thoát nước thải. Với việc Nhà nước hỗ trợ 100% nguyên vật liệu, nhân dân đóng góp ngày công, tiền mặt để xây rãnh, hầu hết nhân dân trong xã đều đồng tình ủng hộ. Sau những thành công bước đầu, xã đẩy mạnh tuyên truyền nhân rộng chương trình xây mới, cải tạo hệ thống rãnh thoát nước thải ở các thôn dân cư trên địa bàn, góp phần bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện phong trào các địa phương trên địa bàn huyện Sông Lô cũng gặp phải một số khó khăn: Địa hình miền núi, dân cư không tập trung nên việc triển khai tại một số xã gặp khó khăn. Kinh phí đối ứng lớn nên một số nơi không tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Cấp ủy, chính quyền 1 số xã chưa thực sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt nên tiến độ chậm. Một số tuyến đường ô nhiễm môi trường nhưng lại thiếu nơi tiếp nhận nước thải hoặc không đủ kích thước chiều rộng để làm cống, rãnh thoát nước thải theo thiết kế mẫu. Tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu dân cư là một chủ trương lớn, mang nhiều ý nghĩa. Thời gian tới, để tiếp tục triển khai kế hoạch huy động nhân dân tham gia xây dựng, cải tạo cống, rãnh thoát nước khắc phục ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện Sông Lô, MTTQ từ huyện đến cơ sở tiếp tục phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư; nắm bắt kịp thời tiến độ thực hiện, đề xuất các giải pháp cụ thể để giải quyết những khó khăn vướng mắc; bám sát các mục tiêu đề ra để chỉ đạo hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra./.

Lệ Quyên

 

Ngày đăng: 27/05/2020