Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Quế, huyện Sông Lô lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 27-28/5/2020, Đảng bộ xã Đồng Quế tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Ngọc Khang - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; các đồng chí thành viên tổ công tác Đại hội, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, các đồng chí nguyên là lãnh đạo chủ chốt qua các thời kỳ và 120 đồng chí là đại biểu ưu tú đại diện cho 316 đảng viên của 11 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Đồng Quế.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ xã Đồng Quế đã thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, đã hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đại hội đề ra.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ trong tình hình đất nước nói chung và địa phương nói riêng cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Song Ban chấp hành Đảng bộ đã bám sát Nghị quyết, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, UBND huyện và sự hỗ trợ của các ban ngành đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng tăng tỷ trọng xây dựng, thương mại dịch vụ giảm dần tỷ trọng nông nghiệp theo hướng tăng năng suất chất lượng, hiệu quả (Dịch vụ, thương mại 38,6% tăng 8,6% so với kế hoạch; TTCN 19,1% tăng 4,1% so với kế hoạch; Nông, lâm nghiệp 42,3% giảm 3,7% so kế hoạch). Hạ tầng cơ sở điện, đường, trường, trạm được xây dựng và ngày càng hoàn thiện đã phát huy tác dụng to lớn đến với tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn.

Văn hóa - xã hội được quan tâm, việc thực hiện các chính sách xã hội, sự nghiệp giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và các hoạt động VHVN-TDTT có chuyển biến tích cực mang lại kết quả quan trọng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được phát triển và đi vào chiều sâu thực sự, phong trào xây dựng làng xã văn hóa, gia đình văn hóa luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, qua bình xét hàng năm đều có từ 82-93% số hộ đạt tiêu chuẩn Gia đình văn hóa; 100% thôn đạt thôn văn hóa; 2 thôn đạt thôn tiên tiên xuất sắc. Công tác quản lý nhà nước về bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hóa, di tích của địa phương luôn được quan tâm và tuyên truyền nhân dân bảo vệ, giữ gìn và phát huy. Công tác giáo dục luôn được Đảng ủy, chính quyền và toàn xã hội quan tâm; cơ sở vật chất phục vụ cho giáo dục luôn được ưu tiên hàng đầu; trong 5 năm đầu tư kinh phí xây dựng cho các nhà trường 5,7 tỷ đồng. Phong trào thi đua dạy tốt - học tốt trong các nhà trường được duy trì. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được quan tâm, thực hiện tiêm chủng mở rộng cho trẻ em đạt 100%, khám và điều trị bình quân 2.384 trường hợp/năm. Chú trọng giải quyết việc làm, hiện nay có gần 600 lao động đi làm ở các công ty trong và ngoài nước, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,85%.

Quốc phòng - an ninh được đảm bảo, công tác quân sự đạt được nhiều thành tích, tình hình ANCT được giữ vững, TTATXH cơ bản ổn định, tai tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Lực lượng quân sự, công an thường xuyên được củng cố đủ về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ quan tâm tập trung lãnh đạo kiện toàn, củng cố tổ chức cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; không ngừng xây dựng hệ thống chính trị, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác vận động quần chúng. Đồng thời thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên trong việc thực hiện quy định Điều lệ Đảng và làm tốt công tác phát triển đảng viên nhằm từng bước xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ qua Đảng ủy đã cử 6 đảng viên đi học Đại học, 10 đảng viên học trung cấp lý luận chính trị, Đảng bộ đã kết nạp 18 đảng viên mới.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, Đại hội Đảng bộ xã Đồng Quế tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XXI nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 cụ thể: Tốc độ phát triển kinh tế bình quân 5 năm tăng 19-20%/năm, giá trị sản xuất bình quân đầu người trên 60 triệu đồng/người/năm, tổng thu ngân sách 10 tỷ đồng/năm, trong đó thu trên địa bàn 120 triệu đồng/năm; phấn đấu xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn từ 1%, phấn đấu 7/7 thôn đạt thôn văn hóa, 86-90% số hộ trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; Xây dựng chi, đảng bộ trong sạch vững mạnh, phấn đấu Đảng bộ và 90% chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% đảng viên xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chính quyền và các đoàn thể đạt Vững mạnh. Kết nạp 5-7 đảng viên mới trở lên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Khang - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân xã Đồng Quế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ đạo Đảng bộ và nhân dân xã Đồng Quế trong thời gian tới tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội mà nhân dân quan tâm. Tiếp tục quán triệt thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và thực hiện Quy định số 05 của BTV Tỉnh ủy Vĩnh phúc về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Chú trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ Đồng Quế khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, đảm bảo các yêu cầu, kế hoạch đề ra. Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Đồng Quế khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngọc Yến

 

 

Ngày đăng: 29/05/2020