Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ xã Phương Khoan lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 27-28/5/2020, Đảng bộ xã Phương Khoan huyện Sông Lô tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Đỗ Huy Chiến - UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Dương Văn Sơn - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Tổ công tác Huyện ủy chỉ đạo phục vụ đại hội Đảng bộ xã; và 127 đại biểu ưu tú đại diện cho đảng viên của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

 

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, phát huy truyền thống cách mạng của xã Phương Khoan Anh hùng trong thời kỳ chống Pháp, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sông Lô. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã Phương Khoan luôn đoàn kết, năng động, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đảng bộ xã Phương Khoan luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tu dưỡng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được đổi mới nội dung, hình thức theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình học tập. Triển khai thực hiện sâu rộng Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng bộ xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng sản l­ượng l­ương thực cây có hạt bình quân trong 5 năm đạt 2.022, tấn. Bình quân l­ương thực đầu ngư­ời 5 năm đạt 376,9 kg. Tổng giá trị thu nhập đạt 141,8 tỷ đồng. Bình quân thu nhập giá trị đầu người đạt 26,4 triệu đồng/người/năm (tăng 7,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ). Chương trình xây dựng nông thôn mới được chú trọng, nhân dân tham gia hiến đất được 19.139m2 và 3.945 ngày công lao động. Năm 2017, Phương Khoan được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và đến nay diện mạo nông thôn từng bước được đổi mới, xã đã củng cố nâng chuẩn các tiêu chí, phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mới.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được cải thiện, năm 2019 có 1.286 hộ đạt gia đình văn hóa; có 9/10 thôn đạt thôn văn hóa. An sinh xã hội và các chế độ chính sách người có công được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú trọng. Giải quyết việc làm được chú trọng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,74% năm 2019 .

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hệ thống chính trị ngày càng củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, giữ vững kỷ cương, Đại hội Đảng bộ xã Phương Khoan tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cụ thể: Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 7%/năm, thu ngân sách bình quân tăng 8,5 tỷ đồng; Thu nhập bình quân 40-46 triệu đồng/người/năm; duy trì, nâng cao 19/19 tiêu chí xây dựng NTM, phấn đấu xây dựng NTM nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn từ 1-1,5%/năm theo tiêu chí mới; Tỷ lệ thôn làng đạt văn hóa trên 80%, tỷ lệ gia đình văn hóa trên 80%. Đảng bộ hàng năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu kết nạp 20 đảng viên trở lên.  

 

 

Đồng chí Đỗ Huy Chiến - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

 

Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Huy Chiến - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, nhân dân xã Phương Khoan đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phương Khoan đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã Phương Khoan cần tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội mà nhân dân quan tâm. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong Đảng; tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới công tác cán bộ, quản lý cán bộ; tập trung mọi nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tập trung  phát triển kinh tế vững chắc, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

 

 

 

Các đồng chí lãnh đạo huyện chụp ảnh lưu niệm cùng BCH xã Phương Khoan khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí, Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã Phương Khoan khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngọc Yến

 

 

Ngày đăng: 29/05/2020