Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tứ Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 27 - 28/5, Đảng bộ xã Tứ Yên tổ chức Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Công Ngôn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo Đại hội; Dự Đại hội còn có các đồng chí trong BTV Huyện ủy; các Ban xây dựng Đảng; Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng và 126 đại biểu ưu tú đại diện cho 338 đảng viên của 10 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã Tứ Yên. 

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng - HUV, Bí thư Đảng ủy xã Tứ Yên phát biểu khai mạc Đại hội


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tứ Yên lần thứ  XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Sông Lô, cùng với sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận của nhân dân, Đảng bộ xã Tứ Yên đã thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ XX, hoàn thành và vượt các mục tiêu kinh tế - xã hội của Đại hội đề ra.

Xác định rõ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, kết quả đã duy trì và vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 17%/năm (mục tiêu Đại hội là 17%); giá trị sản xuất bình quân đạt 36,2 triệu đồng/người/năm, tăng 18,7 triệu đồng so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông, lâm nghiệp 55%, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng 30%, dịch vụ thương mại 15%.

Tổng diện tích gieo trồng bình quân hàng năm đạt trên 400 ha, đạt 89% theo kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực bình quân đạt trên 1.500 tấn, bình quân lương thực năm 2019 đạt 284 kg/người/năm, đạt 96% so với MTĐH (Mục tiêu Đại hội là 1.600 tấn). Giá trị sản xuất ngành trồng trọt năm 2019 đạt 11,5 tỷ đồng, tăng gần 1,6 tỷ đồng so với năm 2015.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội: Thực hiện cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" Tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm có 95%, tỷ lệ thôn văn hóa đạt100%. Bên cạnh đó, các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ diễn ra sâu rộng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và sức khỏe cho nhân dân. Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương như Lễ hội Bơi chải, đây là nét văn hóa riêng biệt, độc đáo của người dân địa phương, khơi dậy các giá trị văn hóa tốt đẹp. Đặc biệt tháng 01/2020 Hồ Điển Triệt (Đầm Miêng) được chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh phúc công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn ngày càng nâng lên, đến nay xã đã có 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97,36 % tỉ lệ lao động qua đào tạo đều tăng. Tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm xuống 1,86 bình quân mỗi năm giảm 2,2% (mục tiêu đại hội giảm từ 1-2%). Trong 5 năm (2015 - 2019), tranh thủ các nguồn lực, cấp trên hỗ trợ 66 thiết bị lọc nước sạch cho hộ nghèo, hộ chính sách; hỗ trợ xây 5 nhà đại đoàn kết, cho hộ nghèo với tổng số tiền 250 triệu đồng; Đề nghị hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 14 căn nhà cho các đối tượng chính sách với số tiền  248 triệu đồng. An ninh trật tự ổn định trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoạt động của cơ quan nội chính hiệu quả tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. trong 5 năm (2015 - 2019) khám tuyển giao quân 50 tân binh đạt 100% chỉ tiêu giao.

 

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Tứ Yên thường xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, trong đó đã chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm số chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã giới thiệu và được cấp có thẩm quyền kết nạp 28 quần chúng vào Đảng.

 

 

 

 

Đồng chí Trần Công Ngôn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu, tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Công Ngôn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân xã Tứ Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng mong muốn trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân trong xã sẽ phát huy tốt những lợi thế của địa phương mình và tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và Đảng viên, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, tạo được niềm tin của Đảng bộ đối với nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc mà nhân dân quan tâm.

 

 

 

Đồng chí Trần Công Ngôn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chụp ảnh cùng ban chấp hành khóa mới

 

Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội đã lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa mới và Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thu Hà


Ngày đăng: 29/05/2020