Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Yên Thạch Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày 27-28/5/2020, xã Yên Thạch tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban xây dựng Đảng; Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng và 140 Đảng viên ưu tú của Đảng bộ xã.

 

 

Toàn cảnh đại hội

 

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,2%, vượt 0,2% so với mục tiêu Đại hội. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2019 đạt 38,15 triệu đồng, ước năm 2020 đạt 40 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp; tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Tổng diện tích gieo trồng bình quân hàng năm là: 739,2 ha, năng xuất lúa bình quân 50,2 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực cây có hạt bình quân đạt 2.515 tấn.

 

 

Trong công tác giao thông và xây dựng cơ bản, Đảng ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất để làm đường GTNT, GTNĐ. Kết quả đã tiến hành giải áp phan hơn 4km đường trục xã và cứng hóa được hơn 2km đường trục xã, liên xã; 6,6 km đường trục thôn; 7,5km đường ngõ xóm và 6,5 km đường giao thông nội đồng…trị giá hơn 25 tỷ đồng. (Trong đó nhân dân hiến hơn 4.500m2 đất, đóng góp hơn 6 tỷ đồng).

  Cùng với sự phát triển chung kinh tế của địa phương, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm phát triển. Hàng năm có 95% số thôn đạt thôn văn hóa và 85% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư và đạt nhiều kết quả. Toàn xã có 3 trường học với trên 1.500 học sinh. Hàng năm số học sinh ra lớp đúng độ tuổi đạt 100%, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%. Hiện cả 3 trường đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó Trường Mầm non đang đề nghị công nhận đạt chuẩn mức độ 2. Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 5,3% năm 2015 xuống còn 1,78% năm 2020.

Công tác xây dựng đảng được Đảng ủy luôn coi trọng. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt bình quân đạt trên 80%, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều tăng, riêng năm 2019 có: 43 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 12,2%, có 3 chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 25%. Công tác phát triển Đảng viên được chú trọng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phát triển được 40 đảng viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp được 8 đồng chí.

Tại Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới như sau: Nhịp độ tăng trưởng về giá trị bình quân hàng năm trên 12%; Thu nhập bình quân đầu người trên 60 triệu đồng trở lên vào năm 2025; Tổng sản lượng cây có hạt đạt: 2.000 tấn/năm; Bê tông hóa đường giao thông nội đồng và đường giao thông nông thôn trên 85%; Xây dựng trường Tiểu học, trường THCS đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; Giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1%; Thôn văn hóa tiên tiến đạt 100%; Hộ đạt tiêu chuẩn văn hóa hàng năm 90%; Chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh  90% trở lên; Kết nạp đảng viên mới mỗi năm 6 - 8 đảng viên; Phấn đấu có ít nhất 03 thôn đạt NTM kiểu mẫu và xã đạt NTM nâng cao...

 

 

 

Đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu, tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Quang Nghiệp - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ xã Yên Thạch trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời. để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Đảng bộ Yên Thạch cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Mỗi cán bộ đảng viên và toàn Đảng bộ phải luôn luôn đề cao và phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để tăng năng xuất cây trồng, vật nuôi; Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện triển khai khu công nghiệp Sông Lô II và khu công nghiệp Lập Thạch I. Tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành và nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để tập trung cho phát triển kinh tế -xã hội. Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, nhất là trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để kịp thời giải quyết các phát sinh ngay từ cơ sở, tránh để xảy ra điểm nóng tại địa phương; Phát triển kinh tế phải đi đôi với giải quyết việc làm và an sinh xã hội. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế; Tăng cường công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và nhân dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

 

 

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí, Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội đã lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Bích Ngọc

 

 

Ngày đăng: 29/05/2020