Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nhân Đạo lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong 2 ngày 27-28/5/2020, Đảng bộ xã Nhân Đạo long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí thư huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy; các Ban xây dựng Đảng; Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng và 151 đảng viên ưu tú đại diện cho hơn 300 đảng viên trong toàn đảng bộ xã .

 

 

Toàn cảnh Đại hội

 

Trong nhiệm kỳ qua xã Nhân đạo đã đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội; tăng trưởng kinh tế khá nhanh, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phát triển và chăn nuôi được mở rộng theo hướng công nghiệp. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định, bộ mặt nông thôn ngày càng phát triển, dần tiến tới đô thị hóa nông thôn.

 

 

Đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy xã phát biểu khai mạc Đại hội

 

Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2019 đạt 33,36 triệu đồng (tăng 1,09 % so với mục tiêu đại hội). Tổng sản lượng lương thực đạt 83,36% so với mục tiêu của Đại hội.

Đến năm 2019 cơ cấu kinh tế các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 18,83%;  giá trị tiểu thủ công nghiệp chiếm 31,25% tăng 12,75% so với chỉ tiêu; Dịch vụ, thương mại chiếm 49,92% tăng so với chỉ tiêu là 6,42%.

Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2015 là 87,58%; năm 2019 là 95,15% tăng 7,57% và tăng 11,94 % mục tiêu của Đại hội; Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở thôn dân cư phát triển mạnh, đã góp phần vào việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân địa phương.

Công tác giáo dục luôn được quan tâm; đến nay xã có 3 trường đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 riêng  trường mầm non đạt chuẩn mức độ II; Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân được quan tâm hàng đầu.

Công tác giải quyết việc làm được quan tâm tạo nguồn thu ổn định cho người lao động, bình quân mỗi năm có 300 lao động có việc làm mới, số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 5 năm là 80 lao động; Tổng số lao động trong độ tuổi là 3.639 lao động, trên 95% lao động có việc làm thường xuyên.  Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, từ 3,4 % năm 2016 đến năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,94% so với đầu nhiệm kỳ giảm 1,46%.  Tình hình an ninh, quốc phòng được giữ vững và phát triển.

 

 

Đại diện đoàn chủ tịch thông qua báo cáo chính trị tại Đại hội

 

Trong công tác xây dựng Đảng, đặc biệt coi trọng việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), thực hiện chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị. Qua đó, tỷ lệ tham gia sinh hoạt Đảng của đảng viên thường xuyên đạt từ 87% trở lên. Năm 2019 có 4/14 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 10/14 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ hiện nay có 304 đảng viên, đến hết tháng 9/2017 thực hiện theo đề án 04 của tỉnh ủy đã giải thể 02 chi bộ đó là chi bộ cơ quan và chi bộ quân sự; tháng 10/ 2017 thành lập mới 01 chi bộ Y tế. Đến nay Đảng bộ có 14 chi bộ, trong 5 năm kết nạp mới được 38 đảng viên .

MTTQ và các đoàn thể luôn phối hợp hoạt động làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, chính quyền, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ công tác hội.

Tại Đại hội Đảng bộ xã Nhân Đạo tập trung đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ ưu điểm, tồn tại, nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 cụ thể: Phấn đấu nhịp độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm là 8 %; Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 40 triệu đồng/ người/năm; Tổng sản lượng lương thực cây có hạt: 1.700 tấn, bình quân lương thực đầu người đạt khoảng 280 kg/năm; Giải quyết việc làm cho người lao động mỗi năm từ 200-250 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; 10/10 thôn đạt văn hóa, số hộ đạt tiêu chuẩn văn hoá 90% trở lên. Đảng bộ hàng năm đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu kết nạp 7 đảng viên trở lên...

 

 

 

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu, tặng hoa chúc mừng Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ xã Nhân Đạo trong nhiệm kỳ qua. Bước sang nhiệm kỳ mới, đồng chí tin tưởng Đảng bộ và nhân dân trong xã sẽ phát huy tốt những lợi thế của địa phương sớm đưa Nhân Đạo trở thành xã NTM nâng cao. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ xã Nhân Đạo cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và Đảng viên, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, kịp thời giải quyết các vấn đề mới phát sinh, tạo được niềm tin của Đảng bộ đối với nhân dân. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế; huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài địa bàn để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ. Tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc mà nhân dân quan tâm.

 

 

 

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - TUV, Bí thư Huyện ủy cùng một số lãnh đạo Ban xây dựng Đảng chụp ảnh lưu niệm cùng BCH khóa mới

 

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí, Đại hội đã bầu 14 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội đã lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lệ Quyên

 

 

Ngày đăng: 29/05/2020