Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đức Bác Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

          Trong 2 ngày 27-28/5/2020, xã Đức Bác tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Đăng Tâm - UV BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT; các đồng chí trong Ban xây dựng Đảng, Tổ công tác chỉ đạo Đại hội Đảng và 134 Đảng viên ưu tú của Đảng bộ xã.

 

 

 

 

Toàn cảnh Đại hội  

 

          Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 13,7%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 42,5 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp; tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ. Năng suất cây lương thực có bước tăng trưởng tốt, năng suất bình quân cây có hạt đạt 3.152 tấn; sản lượng cây có hạt năm 2020 ước đạt 3.320 tấn. Đăc biệt, mô hình nuôi thả cá lồng trên sông Lô đã có bước phát triển mạnh với trên 40 bè lồng với các loại cá đặc sản như cá lăng, chép dòn...với sản lượng trên 100 tấn/năm, đem lại thu nhập cao cho các hộ nuôi thả.

          Trong công tác xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, với tinh thần trách nhiệm cao cùng với sự đồng thuận của nhân dân, cơ sở hạ tầng đã được quan tâm đầu tư như: trường học, trạm y tế và các thiết chế văn hóa khác. Đối với giao thông nông thôn, làm mới được 8,7 km, giao thông nội đồng được gần 6km và nâng cấp được trên 9km. Huy động tổng các nguồn vốn là 52,3 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước là 50,7 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 1,5 tỷ đồng, tham gia trên 3.000 ngày công và hiến gần 6 nghìn m2 đất. Với sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cuối năm 2017 xã đã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM.

          Công tác văn hóa - xã hội được chỉ đạo phát triển toàn diện, các thiết chế văn hóa được tăng cường, đáp ứng tốt nhu cầu về đời sống tinh thần của nhân dân. Các chính sách xã hội được quan tâm giải quyết, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng. 100% các thôn đều có CLB văn hóa thể thao, hiện nay có 03 CLB hát Trống Quân dược duy trì hoạt động thường xuyên. Tỷ lệ thôn được công nhận thôn văn hóa đạt 100%, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 87,7%. Công tác chính sách xã hội được quan tâm, các chế độ được chi trả kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Số hộ nghèo toàn xã còn 37 hộ nghèo, chiếm 1,81%, tỷ lệ giảm nghèo trung bình hàng năm là 0,86%. Giáo dục và đào tạo đã có bước phát triển trên mọi mặt, đội ngũ cán bộ giáo viên được chuẩn hóa, trình độ chuyên môn được nâng lên, cơ sở vật chất được đầu tư đảm bảo yêu cầu dạy và học. Năm 2018 trường Tiểu học đã được công nhận chuẩn quốc gia mức độ II và 02 trường Trung học cơ sở và trường Mầm non đã được công nhận chuẩn quốc gia mức độ I.

          Công tác xây dựng chi, Đảng bộ trong sạch vững mạnh được cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất nội bộ, duy trì tốt chế độ hội họp và sơ, tổng kết hàng năm nhằm đánh giá phân loại tổ chức đảng và đảng viên; hàng năm có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ hàng năm đều đạt trong sạch vững mạnh, có 90% số chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Công tác phát triển Đảng luôn được các chi bộ quan tâm đã kết nạp được 59 đảng viên, trung bình mỗi năm kết nạp được gần 12 đảng viên.

          Tại Đại hội cũng đã đề ra mục tiêu trong nhiệm kỳ tới như sau: Thu nhập bình quân đầu người hàng năm đạt 60 triệu đồng; Tổng sản lượng cây có hạt đạt trên 2.500 tấn; Xây dựng trường Mầm non, trường Trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ II, trường Tiểu học giữ vững chuẩn Quốc gia mức độ II; Giao thông nông thôn xuống cấp đảm bảo bê tông hóa 100% các tuyến đường giao thông trục chính nội đồng, 100%, các tuyền đường giao thông nông thôn; Tổng thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 10% trở lên; Giải quyết việc làm hàng năm cho người lao động đạt trên 100 người; Giảm tỷ lệ hộ nghèo đến cuối nhiệm kỳ dưới 1%; 100% số thôn được công nhận thôn văn hóa, trên 85% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; Tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%, các tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 85%; Mỗi năm kết nạp từ 8 đảng viên trở lên; Phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tiến tới trở thành đô thị loại 5.

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Đảng Tâm - UV BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT huyện đã biểu dương Đảng bộ và nhân dân xã Đức Bác vì những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, khai thác tốt tiềm năng thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên phát triển tiểu thủ công nghiệp dịch vụ; tiếp tục rà soát hoàn thiện các tiêu chí theo hướng quy hoạch phát triển xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng Đức Bác trở thành thị trấn, làm cơ sở định hướng đầu tư và huy động sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực trên lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng địa phương. Cầu Vĩnh Phúc bắc qua sông Lô nối Vĩnh Phúc với Phú Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ là điều kiện thuận lợi để Đức Bác vươn lên trở thành một trong những xã giàu mạnh nhất của huyện Sông Lô.

 

 

Ra mắt BCH Đảng bộ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

          Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra 13 đồng chí vào BCH Đảng bộ xã khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bích Ngọc

 

 

Ngày đăng: 28/05/2020