Thời sự tổng hợp

Đảng bộ xã Yên Thạch thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Thạch đã phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là nguồn động lực rất lớn để động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển KT - XH, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

 

 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, UBND huyện Sông Lô và các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, cùng với sự đoàn kết, thống nhất của cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, Yên Thạch đã đạt được kết quả trên tất cả các lĩnh vực như: Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; công tác VHXH có nhiều chuyển biến tích cực; các lĩnh vực giáo dục, y tế, thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, TDTT tiếp tục phát triển. Tình hình an ninh, chính trị nông thôn ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, duy trì giữ vững 19 tiêu trí xây dựng nông thôn mới.

Trong nhiệm kỳ qua Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt 15,2%, vượt 0,2% so với mục tiêu Đại hội. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2019 đạt 38,15 triệu đồng, ước năm 2020 đạt 40 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp; tăng tỷ trọng tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, dịch vụ.

  Xác định sản xuất nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng, góp phần ổn định và nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân, Đảng ủy xã đã đề ra các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tuyên truyền vận động nhân dân đưa các giống mới chất lượng, năng xuất cao vào sản xuất. Tổng diện tích gieo trồng bình quân hàng năm là: 739,2 ha. Năng xuất lúa bình quân 50,2 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực cây có hạt bình quân đạt 2.515 tấn.

  Trong công tác giao thông và xây dựng cơ bản, Đảng ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất để làm đường GTNT, GTNĐ. Các tuyến đường triển khai làm đều được nhân dân đồng tình ủng hộ và tự nguyện giải phóng mặt bằng cho bên thi công công trình. Kết quả đã tiến hành giải áp phan hơn 4km đường trục xã và cứng hóa được hơn 2km đường trục xã, liên xã; 6,6 km đường trục thôn; 7,5km đường ngõ xóm và 6,5 km đường giao thông nội đồng…trị giá hơn 25 tỷ đồng. (Trong đó nhân dân hiến hơn 4.500m2 đất, đóng góp hơn 6 tỷ đồng).

  Cùng với sự phát triển chung kinh tế của địa phương, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được quan tâm phát triển; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn cơ bản được đáp ứng. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng gia đình văn hóa, thôn làng văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ và kỷ niệm ngày truyền thống được quan tâm. Hàng năm có 95% số thôn đạt thôn văn hóa và 85% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được quan tâm đầu tư và đạt nhiều kết quả. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học từng bước được hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa. Toàn xã có 3 trường học với trên 1.500 học sinh. Hàng năm số học sinh ra lớp đúng độ tuổi đạt 100%, chất lượng dạy và học ngày càng được nâng lên, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%. Hiện cả 3 trường đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, trong đó Trường Mầm non đang đề nghị công nhận đạt chuẩn mức độ 2.

Công tác giảm nghèo được quan tâm thực hiện đạt hiệu quả, từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội với các hình thức hỗ trợ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình đã tạo điều kiện cho nhiều hộ nghèo vươn lên. Trong 5 năm đã vận động quỹ “Vì người nghèo” được hơn 40 triệu đồng và vận động các nguồn giúp đỡ từ cấp trên hỗ trợ xây dựng 08 căn nhà ĐĐK cho các hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở trị giá 400 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 5,3% năm 2015 xuống còn 1,78% năm 2020.

Công tác xây dựng đảng được Đảng ủy luôn coi trọng.  Trong 5 năm đã cử 08 đồng chí đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cử 10 đ/c đi học Trung cấp lý luận chính trị và 07 đ/c đi học về quản lý nhà nước ngạch chuyên viên. Đồng thời hàng năm, Đảng ủy đã tiến hành rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt bình quân đạt trên 80%, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, nội dung có nhiều đổi mới, bám vào Nghị quyết Đảng ủy đề ra. đại bộ phận đảng viên có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với mục tiêu lý tưởng của đảng. Kết quả đánh giá, phân xếp loại hàng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều tăng, riêng năm 2019 có: 43 đảng viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 12,2%, có 3 chi bộ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 25% .Công tác phát triển Đảng viên được chú trọng, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã phát triển được 40 đảng viên mới, bình quân mỗi năm kết nạp được 8 đồng chí.

  Có thể khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Thạch  đạt được trên tất các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 là hết sức quan trọng, tạo thế và lực để Yên Thạch tiếp tục phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong công cuộc đổi mới của đất nước và trong những thành tích đó có vai trò chỉ đạo, điều hành sát đúng, phù hợp với thực tiễn của chính quyền, sự tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức; sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân và sự vào cuộc quyết tâm của cả hệ thống chính trị tại địa phương.

Phát huy kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Yên Thạch có thể tự hào về những kết quả đạt được bằng sự nỗ lực cố gắng, bằng tinh thần đoàn kết và trách nhiệm. Những ngày này, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Thạch đang đẩy mạnh các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Yên Thạch nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Vững bước đi lên xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giầu đẹp, văn minh.

Bích Ngọc

 

 

Ngày đăng: 27/05/2020